Aktualności Agronomiczne

Dla rolników, którzy chcą wiedzieć więcej Najświeższe informacje o nowościach agronomicznych w naszej ofercie.

Wiosenne przebudzenie na polu
Zima nie odpuszcza

Zima nie odpuszcza

W kalendarzu mamy marzec, ale za oknem niekoniecznie widać wiosenną aurę. Aktualnie kilka dni ma być cieplejszych, jednakże wszystkie prognozy informują o powrocie mrozu - nie tylko w nocy.

Baliśmy się o nasze oziminy.  Jednak wyniki testów na przezimowanie z  minionego tygodnia,  które wykonałam sama oraz testów, które wykonali koledzy w terenie świadczą o tym, że oziminy
w większości przezimowały. Ostatecznie jest trochę za wcześnie na stawianie końcowej oceny,  bo przed nami znaczne obniżenie słupka rtęci w termometrze, ale myślę, że możemy spać spokojniej. Nawożenie mineralne, które pewnie na większości plantacji zostało wykonane, zacznie wraz ze wzrostem temperatury pokazywać swoje efekty.  

Kolejnym elementem agrotechnicznym powinno być wykonanie zabiegu czyszczącego tzw. TO. Pisaliśmy o tym w poprzednim artykule  ,,Wsparcie ozimin wczesną wiosną.’’

Ciągle zbyt niskie temperatury jednak nie pozwalają na wykonanie tego zabiegu. Również rośliny powinny wykazać wyraźny obraz ruszenia wegetacji, a na tę chwilę rośliny czekają i my również musimy czekać.

Ponowny spadek temperatury, jaki jest zapowiadany około 17.03. ma potrwać kilka dni (zgodnie
z prognozą długoterminową), więc opóźnienia będą również dotyczyły przygotowania stanowisk pod siewy zbóż jarych, czy roślin bobowatych grubonasiennych.

Przy dużym spiętrzeniu prac wiosennych nie zapominajmy mimo wszystko o kilku zasadach:

  • wykonaniu po zimowej lustracji plantacji pod kątem rzeczywistej obsady roślin,
  • wykonaniu lustracji plantacji pod względem ewentualnych poprawek herbicydowych,
  • wystawieniu na plantację rzepaku ozimego  żółtych naczyń,
  • przeprowadzeniu tam gdzie jest konieczność korekty odczynu stanowiska.
Wsparcie ozimin wczesną wiosną

Wsparcie ozimin wczesną wiosną

Około 10-go marca przewidywane jest ocieplenie, zwiastujące nadejście wiosny,   temperatury minimalne w dzień przekroczą 100C. Postępujące wówczas ocieplenie spowoduje start wegetacji wiosennej ozimin. Ze względu na słaby stan roślin, niską fazę rozwojową pszenic, mały pokrój rzepaków, a także wysoką wilgotność gleby wskazane będzie wsparcie takich plantacji w pierwszych dniach wegetacji wiosennej poprzez wykonanie tzw. zabiegu T0.

Elementami składowymi takich zabiegów są zarówno makroelementy jak i mikroelementy. Kluczowym składnikiem takiego zabiegu jest fosfor w formie P2O5, który powinien być podany w ilościach nie mniejszych niż 0,5 kg/ha, optymalnie 1,0 do 2,0 kg/ha. Pierwiastek ten odpowiedzialny między innymi za procesy energetyczne rośliny w warunkach zimnej gleby nie jest w zasadzie pobierany przez korzenie. Podanie go w takiej sytuacji dolistnie powoduje błyskawiczną reakcję roślin  i znaczne przyśpieszenie tempa rozwoju, co sprzyja regeneracji po zimie. W zabiegu T0 można także podać fungicydy kontaktowe, jak na przykład siarka elementarna, które ograniczą tempo rozwoju chorób grzybowych w początkowym okresie wegetacji wiosennej. Do wykonania zabiegu można polecić produkty:

ATR Getreide Starter
ATR Raps Starter
ATRIO NPK 10-40-8
ATRIO NPK 20-20-20
Siarczan Magnezu Epso Top
ATR Mn+
Pro-Siarka S  800 S.C.