Aktualności Agronomiczne

Dla rolników, którzy chcą wiedzieć więcej Najświeższe informacje o nowościach agronomicznych w naszej ofercie.

Jesienne szkodniki rzepaku

Jesienne szkodniki rzepaku

W uprawie rzepaku ozimego zagrożenie jesiennymi szkodnikami stanowi obecnie duży problem, gdyż materiał siewny po wycofaniu neonikotynoidów nie był chroniony żadnymi zaprawami. W 2017 roku część nasion rzepaku zaprawiona jest nową zaprawą nasienną Lumiposa 625 FS zawierającą substancję czynną - cyjanotraniliprol, należącą do grupy antranilowych diamidów. Zaprawa ta zwalcza śmietkę kapuścianą, pchełki ziemne, pchełkę rzepakową oraz gnatarza rzepakowca. W roślinach rzepaku zaprawa ta działa układowo, natomiast na szkodniki działa żołądkowo. Najskuteczniej zaprawa Lumiposa 625 FS działa do 3-4 liści właściwych rzepaku.

Jesienią młode rośliny rzepaku narażone są na naloty śmietki kapuścianej, pchełek, chowaczy oraz mszyc. W sezonie 2015/16 śmietka kapuściana spowodowała uszkodzenia wielu plantacji rzepaku ozimego, których zimotrwałość została znacznie ograniczona a wiele plantacji przemarzło. Osłabione jesienią przez śmietkę młode rośliny mają uszkodzony system korzeniowy. Z tego powodu już w początkowej fazie rozwoju rośliny pobierają znacznie mniej składników pokarmowych, co w efekcie przyczynia się do obniżenia plonu. Jesień 2016 roku wyróżniała się długotrwałymi, nasilonymi nalotami mszyc na plantacje rzepaku. Mszyce uszkadzały liście w wyniku czego osłabione rośliny były bardziej podatne na czynniki stresowe. Mszyce mogą także przyczyniać się do rozprzestrzeniania wirusa żółtaczki rzepy (TuYV), którego obecność w rzepaku powoduje zmniejszenie plonu.

Pełna ochrona roślin przed szkodnikami jesiennymi, zwłaszcza gdy występują w dużym nasileniu wymaga stosowania insektycydów nalistynych.

Rośliny rzepaku uszkodzone przez śmietkę
Śmietka widoczna na korzeniu rzepaku
Korzeń rzepaku uszkodzony przez śmietkę
Mszyce na liściach rzepaku
Mszyce na liściach rzepaku
Uszkodzone liście rzepaku w wyniku żerowania mszyc
Zwalczanie chwastów w uprawie rzepaku ozimego

Zwalczanie chwastów w uprawie rzepaku ozimego

Ze względu na relatywnie wolny rozwój początkowy roślin rzepaku oraz niską obsadę roślin na powierzchni pola plantacje rzepaku ozimego przez dość długi czas nie są w stanie zakryć powierzchni ziemi. Takie warunki sprzyjają rozwojowi chwastów. Z tego powodu bardzo istotne jest skuteczne ograniczenie rozwoju chwastów w początkowym okresie wzrostu roślin rzepaku.

Standardowo w jego uprawie można zastosować jedną z trzech strategii ochrony herbicydowej:

a: pojedynczy zabieg przedwschodowy gdzie wykorzystujemy takie preparaty jak: Rapex 500 SC, czy w przypadku stanowisk o silnej presji przytulii czepnej lub tobołków polnych, także Kalif 480 EC

b: zabieg sekwencyjny, gdzie pierwszy oprysk przed wschodami wykonywany jest przy użyciu preparatów Rapex 500 SC, czy Kalif 480 EC, a drugi zabieg po wschodach rzepaku gdy pojawią się liście właściwe, preparatem Navigator 360 SL

c: zabieg powschodowy, gdzie wykorzystujemy preparat Navigator 360 SL oraz Rapex 500 SC.

Każdy z powyższych systemów ochrony herbicydowej ma swoje zalety ale i wady. Podejmując decyzję co do sposobu zwalczania chwastów w rzepaku należy rozważyć wszelkie za i przeciw dopasowując optymalnie sposób zwalczania chwastów do konkretnej sytuacji na polu uprawnym.

Zabieg przedwschodowy jest bardzo skuteczny, gdyż działa na wschodzące chwasty, jednak warunkiem wysokiej skuteczności tego zabiegu jest odpowiednia wilgotność gleby.

Wybierając zabieg powschodowy musimy liczyć się z faktem, że w momencie wykonywania oprysku chwasty mogą być już na tyle duże, że skuteczność herbicydów wobec nich będzie mocno ograniczona i konieczne będą zabiegi poprawkowe jesienią lub wiosną, co znacząco podnosi koszt zwalczania chwastów. Na tzw. poprawki możemy wykorzystać takie herbicydy jak np. Lontrel 300 SL, Galera 334 SL, Fox 480 SC, Kerb 50 WP.

Zabieg sekwencyjny wymaga wprawdzie dwukrotnego oprysku ale pod kątem likwidacji chwastów jest najskuteczniejszy i najpewniejszy co do utrzymania wolnej od chwastów plantacji. Stosując w oprysku powschodowym preparat Navigator 360 SL możemy w jednym zabiegu zwalczyć także samosiewy zbóż, wykorzystując możliwość mieszania Navigatora 360 SL z preparatem Perenal 104 EC.

Rzepak ozimy – nawożenie jesienne

Nawożenie jesienne rzepaku ozimego

Rzepak ozimy posiada bardzo duże wymagania pokarmowe, charakteryzuje się także szybkim tempem pobierania składników odżywczych. Dlatego też, czynnikiem mającym olbrzymi wpływ na prawidłowy rozwój rzepaku jest optymalne zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe już od momentu wschodów. Przy zakładanym plonie na poziomie 4 t/ha rzepak w okresie wegetacji pobiera około 240 kg N, 100 kg P2O5, 200 kg K2O, 200 kg Ca, 32 kg MgO oraz 60 kg SO3 oraz duże ilości mikroelementów. Już jesienią rzepak pobiera znaczne ilości składników pokarmowych, gdyż w tym okresie intensywnie się rozwija. A prawidłowo rozwinięty rzepak jesienią to szansa na dobre przezimowanie i większa odporność na czynniki stresowe. Dobrze rozwijający się rzepak wykształca jesienią długi, osiągający przed zimą 50‑60 cm korzeń. Szyjka korzeniowa rosnących roślin powinna przed zimą osiągnąć 1‑2 cm, a rozeta posiadać 8‑10 liści.

Ze względu na duże wymagania pokarmowe rzepaku jesienią konieczne jest zapewnienie rozwijającym się roślinom odpowiedniej ilości azotu, fosforu, potasu, magnezu i siarki w stosowanym nawożeniu. Wybór i dawka nawozu powinny uwzględnić zasobność gleby w składniki pokarmowe oraz jej kategorię agronomiczną. Jesienią bardzo często wybór pada na nawozy wielkoskładnikowe zawierające azot, fosfor i potas. Jednak należy pamiętać, że dla roślin istotne są także magnez i siarka, choć w mniejszych ilościach. Do prawidłowego rozwoju w okresie jesiennym rzepak potrzebuje ok. 20 kg S/ha. Wybierając nawóz warto zwrócić uwagę na zawartość składników drugoplanowych, takich jak magnez czy siarka, ponieważ już niewielka ilość tych pierwiastków umożliwia pokrycie jesiennego zapotrzebowania na te makroelementy.

W ofercie ATR Agrohandel znajdują się nawozy azotowe, potasowe, fosforowe oraz wieloskładnikowe umożliwiające ułożenie optymalnego dla gospodarstwa programu nawożenia.

Tabela przedstawia jedną z propozycji  nawożenia jesiennego rzepaku ozimego. Obejmuje ona nawozy azotowe oraz fosforowo-potasowe zawierające w swoim składzie także siarkę i wapń, dzięki czemu możliwe jest zabezpieczenie pokrycie potrzeb pokarmowych rzepaku jesienią.

Termin aplikacji

Nawóz

Dawka

w kg/ha

Wprowadzone

N/ P/ K /S w kg/ha

Po zbiorze przedplonu

Mocznik

80

37 N

Przed siewem

YARA PK(S) 20-30

200

42 P2O5/ 60 K2O / 5 SO3 / 13 CaO

Po siewie

YARA Sulfan

150

36 N / 22 SO3 / 18 CaO

Czas na siew rzepaku ozimego

Czas na siew rzepaku ozimego.

Przed nami siewy rzepaku ozimego i  konieczność wyboru odmiany, która sprawdzi się w warunkach glebowo-środowiskowych gospodarstwa. Na liście odmian wpisanych do krajowego rejestru znajduje się ponad 120 odmian rzepaku ozimego. Dlatego wybór odmiany, która będzie najlepiej plonowała w naszym gospodarstwie może stanowić duże wyzwanie.

Jakie więc czynniki należy uwzględnić przy wyborze odmian aby uzyskać oczekiwany plon?

Wysokie plonowanie rzepaku ozimego uzależnione jest od wielu czynników, w tym również od technologii uprawy. A aktualny postęp hodowlany pozwala nam wybierać pomiędzy odmianami liniowymi i mieszańcowymi o zróżnicowanym profilu i dopasować je do technologii uprawy w gospodarstwie.

Odmiany liniowe w odniesieniu do odmian mieszańcowych są stabilniejsze w plonowaniu, zwłaszcza na słabszych stanowiskach. Dobrze także zanoszą wcześniejszy siew. Odmiany mieszańcowe natomiast plonują wyżej w porównaniu z odmianami liniowymi, zwłaszcza na dobrych stanowiskach w warunkach intensywnej uprawy. Posiadają podwyższoną odporność na choroby grzybowe i są bardziej odporne na warunki stresowe środowiska. Dzięki dużemu wigorowi jesiennemu lepiej niż odmiany populacyjne sprawdzają się przy opóźnionych siewach.

Niezależnie jednak od tego czy będzie to odmiana liniowa czy mieszańcowa, przy wyborze odmiany należy uwzględnić następujące czynniki:

  • wymagania glebowe
  • zimotrwałość
  • odporność na choroby
  • odporność na wyleganie
  • odporność na osypywanie się nasion
  • termin dojrzewania

W ofercie ATR Agrohandel znajdują się specjalnie wybrane odmiany liniowe i mieszańcowe o zróżnicowanych wymaganiach glebowo-siedliskowych i agrotechnicznych. Odmiana populacyjna Minotaur charakteryzuje się bardzo wysoką zimotrwałością i stabilnym plonowaniem niezależnie od warunków glebowo-klimatycznych. Natomiast mieszańce DK Explicit F1 i DK Expansion F1 to odmiany charakteryzujące się podwyższoną odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Posiadają wysoki i stabilny potencjał plonowania również w trudnych warunkach agronomicznych.

Odmiana Arango F1 polecana jest na stanowiska typowe dla rzepaku, ale stabilnie plonuje także na słabszych i lżejszych glebach. Natomiast odmiana RGT Bonanza zalecana jest do uprawy w mniejszej obsadzie 25-35 roślin/m2.

Pełna oferta odmian rzepaku ozimego znajduje się u naszych Przedstawicieli Handlowych.

Wiosenny stres roślin

Wiosenny stres roślin

Pogoda tej wiosny nie sprzyja rozwojowi roślin. Niska temperatura, której niekorzystne oddziaływanie potęgowane było przez silne wiatry, opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub gradu uszkodziły wiele plantacji rzepaków i zbóż. Odmiany rzepaku o dużym wigorze wiosennym i wcześniejszym terminie dojrzewania najbardziej odczuły oddziaływanie niskich temperatur. Na wielu plantacjach rzepaku widoczne są przebarwione na fioletowo liście oraz czasowo przewieszone pędy kwiatostanowe będące efektem oddziaływania niskich temperatur w okresie większej wrażliwości roślin. W uprawach zbóż również obserwuje się przebarwione na fioletowo liście. To objawy niedoboru fosforu, którego pobieranie jest utrudnione ze względu na niskie temperatury. Na plantacjach zbóż widoczne są również odbarwione, żółknące i zasychające końcówki liści. Wynika to z dużej wrażliwości na niskie temperatury bardzo intensywnie rosnących w tym okresie roślin.

Dodatkowo w wyniku opadów marznącego deszczu oraz gradu doszło do mechanicznych uszkodzeń roślin, co szczególnie dotkliwe jest dla zbóż. Połamane, uszkodzone i pękające blaszki liściowe zbóż są miejscem infekcji dla wnikających do wnętrza rośliny chorób grzybowych.

Chcąc pomóc roślinom w tej stresowej sytuacji, gdy pogoda się poprawi warto zastosować nawozy dolistne, dostarczające w swoim składzie łatwo przyswajalny fosfor oraz mikroelementy.

Fot. 1 Przewieszające się w wyniku niskich temperatur pędy rzepaku.
Fot. 2. Uszkodzenia zbóż przez marznący deszcz i grad. Fot. B. Amroży
Fot. 3. Uszkodzenia zbóż przez marznący deszcz i grad. Fot. B. Amroży
Fot. 4. Uszkodzenia zbóż przez marznący deszcz i grad. Fot. B. Amroży