Aktualności Agronomiczne

Dla rolników, którzy chcą wiedzieć więcej Najświeższe informacje o nowościach agronomicznych w naszej ofercie.

Interwencyjne wapnowanie plantacji ozimych

Interwencyjne wapnowanie plantacji ozimych

Występujące obecnie nocne spadki temperatury poniżej zera, a także brak bądź niewielka ilość zalegającego na polach śniegu są dobrym momentem, aby wykonać pogłówne wapnowanie interwencyjne na plantacjach, na których nie wykonano planowanego wapnowania na ściernisko podczas żniw 2017 roku.

Najlepiej nadającym się nawozem do takiego zastosowania jest kreda granulowana, którą możemy równomiernie rozsiać na całości pola, korzystając wyłącznie z istniejących ścieżek technologicznych. Kreda jest bezpieczna dla roślin ( brak uszkodzeń chemicznych), a dzięki bardzo wysokiej reaktywności jest nawozem wapniowym szybko działającym.

Należy pamiętać o odpowiednim dawkowaniu kredy granulowanej. Kreda granulowana to ta sama kreda, jaką stosuje się w formie sypkiej na ściernisko. Jej zdolność neutralizacji jest dokładnie taka sama jak kredy sypkiej. Dlatego ustalając dawkę nawozu wapniowego granulowanego, należy kierować się zaleceniami otrzymywanymi z OSChR wraz z wynikami badań próbek glebowych. W praktyce najczęściej stosowana dawka kredy granulowanej to 2,5 do 4,0 tony /ha. Dawki poniżej 2 ton/ha nie skutkują na tyle wysokim wzrostem pH gleby, aby przełożył się on na efektywny wzrost pobrania składników pokarmowych przez rośliny uprawne, a co za tym idzie na istotny wzrost plonów.

Kreda granulowana zastosowana w okresie zimowym, przed ruszeniem wegetacji na plantacjach rzepaku ozimego i zbóż ozimych podnosi znacząco efektywność pobierania składników pokarmowych przez te rośliny, co skutkuje znacznym wzrostem potencjału plonowania.

Szczególnie w obecnym czasie wapnowanie interwencyjne jest zabiegiem wartym rozpatrzenia, ze względu na sytuację w polu jaka występuje w niektórych gospodarstwach północnej Polski:

-niewykonane planowane wapnowanie ścierniska,

-wyższe ponad dwukrotnie niż średnie opady deszczu w drugiej połowie roku.

Powyższe czynniki wpłynęły na obniżenie pH gleby, co przy odczynie lekko kwaśnym ( takich gleb mamy najwięcej ) może mieć duże negatywne konsekwencje objawiające się spadkiem potencjału plonowania plantacji ozimin zasianych w zeszłym roku. Musimy pamiętać, że przy pH 5,0 tylko 45 do 50% wprowadzonego z nawozami azotu jest pobierane przez rośliny. Przy pH 5,5 pobranie azotu przez rośliny oscyluje na poziomie 75%.

Powinniśmy starać się nie dopuścić do obniżenia pH gleby poniżej 5,3. Jeżeli nie jesteśmy w stanie uzyskać tego standardowymi zabiegami wapnowania, to należy wykonać pogłówne wapnowanie interwencyjne. Relatywnie wysoki koszt wapna granulowanego jest równoważony poprzez wzrost potencjału plonowania uzyskany tylko i wyłącznie w wyniku podniesienia pH gleby.

Zabieg na „zimowanie” w zbożach

Zabieg na „zimowanie” w zbożach.

Na plantacjach zbóż które zaczynają krzewić się jesienią zasadne jest wykonanie tzw. „zabiegu na zimowanie”.
Celem tego zabiegu jest likwidacja istniejących ognisk infekcji grzybowych oraz zabezpieczenie roślin przed ich rozwojem w okresie jesiennym, a także wsparcie
roślin do zimowania poprzez podanie niektórych makro i mikroelementów.
Następstwem takiego zabiegu jest czysty, silny i dobrze przygotowany do zimowania łan. Rośliny na których został wykonany taki zabieg w momencie ruszania wegetacji wiosennej zdecydowanie szybciej się rozwijają, a także charakteryzuje się wyższą zdrowotnością.
Optymalnym terminem przeprowadzenia zabiegu na zimowanie jest faza BBCH 14-15.
Składowymi mieszaniny opryskowej takiego zabiegu są fungicydy kontaktowe, ewentualnie fungicydy z innych grup (jeżeli warunki termiczne na to pozwalają), a także nawozy dolistne zarówno makro- jak i mikroelementowe.
Bardzo skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie w tym zabiegu nawozów wykazujących działanie  ograniczające rozwój chorób grzybowych jak np. ATR Getreide-Starter.
Nawóz ten zawiera w swoim składzie:

Miedź ( Cu)27 g/l
Mangan (Mn)95 g/l
Cynk ( Zn)95g/l

Pierwiastki zawarte w tym nawozie to jedne z głównych  mikroskładników  potrzebnych zbożom. Dodatkowo forma chemiczna miedzi znajdująca się w tym nawozie ogranicza tempo rozwoju infekcji grzybowych. Stosując nawóz ATR Getreide-Starter nie ma potrzeby dodawania do mieszaniny fungicydów. Aby uzupełnić nawożenie dolistne do nawozu
ATR Getreide-Starter należy dodać siarczan magnezu.
Ostatnie ciepłe dni sprzyjają rozwojowi roślin na polach. Ale także ciepła aura spowodowała większą aktywność insektów na plantacjach. Nie możemy stracić czujności i w  przypadku nalotów np. mszyc na plantacje zbóż - co ma miejsce obecnie w wielu rejonach kraju - do zabiegu na zimowanie koniecznie należy dodać insektycyd zwalczający te szkodniki.