Aktualności Agronomiczne

Dla rolników, którzy chcą wiedzieć więcej Najświeższe informacje o nowościach agronomicznych w naszej ofercie.

Zabieg na „zimowanie” w zbożach

Zabieg na „zimowanie” w zbożach.

Na plantacjach zbóż które zaczynają krzewić się jesienią zasadne jest wykonanie tzw. „zabiegu na zimowanie”.
Celem tego zabiegu jest likwidacja istniejących ognisk infekcji grzybowych oraz zabezpieczenie roślin przed ich rozwojem w okresie jesiennym, a także wsparcie
roślin do zimowania poprzez podanie niektórych makro i mikroelementów.
Następstwem takiego zabiegu jest czysty, silny i dobrze przygotowany do zimowania łan. Rośliny na których został wykonany taki zabieg w momencie ruszania wegetacji wiosennej zdecydowanie szybciej się rozwijają, a także charakteryzuje się wyższą zdrowotnością.
Optymalnym terminem przeprowadzenia zabiegu na zimowanie jest faza BBCH 14-15.
Składowymi mieszaniny opryskowej takiego zabiegu są fungicydy kontaktowe, ewentualnie fungicydy z innych grup (jeżeli warunki termiczne na to pozwalają), a także nawozy dolistne zarówno makro- jak i mikroelementowe.
Bardzo skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie w tym zabiegu nawozów wykazujących działanie  ograniczające rozwój chorób grzybowych jak np. ATR Getreide-Starter.
Nawóz ten zawiera w swoim składzie:

Miedź ( Cu)27 g/l
Mangan (Mn)95 g/l
Cynk ( Zn)95g/l

Pierwiastki zawarte w tym nawozie to jedne z głównych  mikroskładników  potrzebnych zbożom. Dodatkowo forma chemiczna miedzi znajdująca się w tym nawozie ogranicza tempo rozwoju infekcji grzybowych. Stosując nawóz ATR Getreide-Starter nie ma potrzeby dodawania do mieszaniny fungicydów. Aby uzupełnić nawożenie dolistne do nawozu
ATR Getreide-Starter należy dodać siarczan magnezu.
Ostatnie ciepłe dni sprzyjają rozwojowi roślin na polach. Ale także ciepła aura spowodowała większą aktywność insektów na plantacjach. Nie możemy stracić czujności i w  przypadku nalotów np. mszyc na plantacje zbóż - co ma miejsce obecnie w wielu rejonach kraju - do zabiegu na zimowanie koniecznie należy dodać insektycyd zwalczający te szkodniki.


Jesienna ochrona zbóż

Jesienna ochrona zbóż

Jesienna walka z chwastami w zbożach ozimych może przynieść wiele korzyści. Przy terminowych siewach i dobrych warunkach pogodowych jest to najbardziej skuteczna forma ochrony plantacji zbóż ozimych przed zachwaszczeniem. Odpowiednio dobrane zabiegi pozwalają skutecznie zwalczyć zarówno chwasty dwuliścienne, jak i jednoliścienne. Pojawiające się jesienią na plantacji zbóż młode siewki chwastów wykazują dużą wrażliwość na substancje aktywne zawarte w herbicydach. Jednak aby osiągnąć zamierzony efekt należy dobrać herbicydy do chwastów występujących na danym polu. Jesienią można wykonać zabieg doglebowy lub nalistny, a wśród preparatów stosowanych powschodowo wiele działa nalistnie i jednocześnie doglebowo, dzięki czemu zwalczanie chwastów jest skuteczniejsze.

Tegoroczna jesień charakteryzuje się wysoką wilgotnością gleby panująca w wielu miejscach, co sprzyja szybkiemu rozwojowi chwastów. W takich warunkach bardzo dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie odpowiedniego herbicydu bezpośrednio (max. do 3 dni) po siewie. Innym, także skutecznym rozwiązaniem są preparaty zawierające substancje do aplikacji nalistnej, które bardzo dobrze zwalczają pojawiające się młode chwasty.

A oto krótka charakterystyka herbicydów które proponujemy  do jesiennej ochrony zbóż:

Bizon – wykazuje działanie doglebowe oraz nalistne, zwalcza między innymi miotłę zbożową, a także chwasty dwuliścienne jak jasnoty, maki, fiołka, przetaczniki, samosiewy rzepaku i inne.

Snajper 600 SC - wykazuje działanie doglebowe oraz nalistne, zwalcza między innymi miotłę zbożową, a także chwasty dwuliścienne jak jasnoty, fiołka, przetaczniki, rumiany i inne.

Lentipur Flo 500 SC - wykazuje działanie doglebowe oraz nalistne, zwalcza między innymi miotłę zbożową, a także chwasty dwuliścienne jak chaber bławatek, gwiazdnica, rumiany i inne.

Pendigan 330 EC - wykazuje działanie doglebowe oraz nalistne, zwalcza między innymi miotłę zbożową, a także chwasty dwuliścienne jak gwiazdnica, jasnoty czy tasznik.

Diflanil 500 SC -  wykazuje działanie  nalistne, chwasty dwuliścienne jak gwiazdnica, fiołek czy tasznik.

Chlorosulfuron 75 WG - wykazuje działanie doglebowe oraz nalistne, zwalcza między innymi miotłę zbożową,  a także chwasty dwuliścienne jak samosiewy rzepaku, fiołki, tobołki, rumiany i inne.

Expert Met 56 WG - wykazuje działanie  nalistne, zwalcza miotłę zbożową oraz niektóre chwasty dwuliścienne jak maki, przetaczniki, samosiewy rzepaku i inne.

Battle Delta 600 SC -  wykazuje działanie doglebowe oraz nalistne, zwalcza między innymi miotłę zbożową, a także chwasty dwuliścienne jak chaber bławatek, fiołki, przytulia, samosiewy rzepaku i inne.

Ranga 75 WG – wykazuje działanie nalistne, zwalcza głównie samosiewy rzepaku, rumiany, chabra bławatka i inne.

Optymalnym terminem  stosowania herbicydów zbożowych jesienią są wczesne fazy rozwojowe zbóż (BBCH 11-13),  ze względu na niskie fazy rozwojowe chwastów. W tym czasie skuteczność herbicydów jest wysoka, a z drugiej strony jest to okres gdzie nie występują jeszcze przymrozki, które są przeciwwskazaniem do stosowania większości herbicydów.

Uwaga: Przed zastosowaniem herbicydu, bądź tworzeniu mieszaniny herbicydowej należy zapoznać się z etykietą rejestracyjną środka oraz stosować się do jej zapisów.

Dlaczego rzepak wymaga ochrony i skracania już jesienią?

Dlaczego rzepak wymaga ochrony i skracania już jesienią?

Rzepak narażony jest na porażenie przez choroby przez cały okres wegetacji, także jesienią. Sprzyjają temu częste opady deszczu i wysoka wilgotność powietrza oraz przedłużająca się jesień, tworząc wręcz idealne warunki do rozwoju grzybów. Infekcje chorobami grzybowymi, np. sucha zgnilizna kapustnych oraz czerń krzyżowych, występujące we wczesnych fazach rozwoju rzepaku  mogą być początkowo niewidoczne.

Pierwsze objawy suchej zgnilizny to przewężenie szyjki korzeniowej lub części korzenia oraz mała brunatna nekroza owalnego kształtu, które mogą przyczynić się do zahamowania wzrostu i zgorzeli siewek. Częściej jednak objawy tej choroby obserwowane są na liściach w postaci brązowych, żółtawych lub jasno szarych, owalnych plam o średnicy 3-18 mm z czarnymi kropeczkami będącymi owocnikami grzyba – piknidiami, na powierzchni.

Objawy czerni krzyżowych mogą pojawić się na rzepaku we wszystkich stadiach rozwojowych i na wszystkich organach. We wczesnych fazach rozwoju na siewkach pojawiają się ciemnobrunatne plamy na części podliścieniowej i czarnobrunatne na liściach i liścieniach. W późniejszych fazach na liściach pojawiają się ciemnobrunatne, koncentryczne, okrągłe plamy z jaśniejszymi i ciemniejszymi strefami ułożonymi na przemian, które z czasem zlewają się w większe powierzchnie.

W celu pełniej ochrony należy dokładnie monitorować stan roślin rzepaku na jesiennych plantacjach i odpowiednio starannie chronić. Zwłaszcza, że rośliny chore charakteryzują się mniejszą dynamiką wzrostu, a więc słabiej się rozwijają i w konsekwencji będą słabiej zimować. W konsekwencji taki stan roślin bezpośrednio przełoży się na zmniejszenie wysokości plonu.  

Dodatkowo fungicydy zalecane do ochrony rzepaku pełnią także funkcję regulatora wzrostu. Jest to bardzo istotna funkcja pozwalająca na odpowiednie przygotowanie rzepaku do zimowania. Jesienna regulacja rzepaku wpływa na średnicę szyjki korzeniowej oraz na niskie jej osadzenie, sprzyja także wytworzeniu jesienią dużego sytemu korzeniowego i zwartej rozety.

W celu zabezpieczenia roślin rzepaku przed chorobami grzybowymi, a jednocześnie kontroli wzrostu plantacji w okresie jesiennym można zastosować jeden z poniższych preparatów:
Trion 250 EW, Toprex 375 SC  czy jego zamiennik Vima-Difenopaklobutrazol bądź Caryx 240 SL.
Zabieg wykonuje się w fazie rozwojowej  4 do 6 liści rzepaku, często aplikując fungicydy łącznie z insektycydami i nawozami dolistnymi.

Monitoruj uprawy

Jesienny monitoring szkodników w rzepaku

Jesienne zagrożenia rzepaku ze strony szkodników stanowią poważny problem. Dla młodych, rozwijających się roślin rzepaku dużym zagrożeniem w tym okresie są: śmietka kapuściana, chowacz galasówek, pchełki, mszyce. Dlatego też bardzo ważnym elementem ochrony jest terminowe rozpoznanie zagrożenia zanim dojdzie do rozległych uszkodzeń roślin. Prawidłowe rozpoznanie pojawiających się szkodników jest możliwe dzięki uważnym lustracjom młodych plantacji rzepaku. W tym celu należy na pola wystawić żółte naczynia chwytne. Są one doskonałym źródłem informacji o aktualnych zagrożeniach ze strony szkodników. Określenie żółte naczynia obejmuje plastikowe pojemniki w kolorze żółtym. Barwa ta powinna być jak najbardziej zbliżona do koloru kwitnących kwiatów rzepaku, gdyż dzięki temu będzie przyciągała owady. Prawidłowa obserwacja plantacji bez użycia żółtych naczyń jest bardzo utrudniona i mało skuteczna.

Pojawienie się szkodnika w żółtych naczyniach to sygnał do ciągłej obserwacji plantacji, najpierw obrzeży, później w głębi pola. Wzrost liczebności odłowionych szkodników poza wyznaczony próg szkodliwości jest wskazaniem do wykonania ekonomicznie uzasadnionego zabiegu ich zwalczania.

Ustawiamy żółte naczynie

Żółte naczynia najlepiej ustawić od strony spodziewanego nalotu szkodników, czyli od strony plantacji roślin krzyżowych, lasów, zadrzewień, sadów czy nieużytków. Naczynie chwytne należy postawić w odległości ok. 20 m od brzegu pola. Na plantacji o powierzchni do 10 ha wystarczy jedno żółte naczynie.

Po ustawieniu naczyń wlewamy do połowy wysokości wodę lub płyn niezamarzający. Do wody wskazany jest dodatek płynu zmniejszającego napięcie powierzchniowe, np. płyn do mycia naczyń, co umożliwia zatrzymanie szkodników wewnątrz naczynia. Naczynia powinno sprawdzać się co 2-3 dni, a po odłowieniu pierwszych szkodników i przy ciepłej pogodzie codziennie o tej samej porze dnia. 

 

SzkodnikTermin obserwacjiPróg szkodliwości
Chowacz galasówekWrzesień-październik  BBCH 12-192-3 chrząszcze w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni
Gnatarz rzepakowiecWrzesień-październik  BBCH 12-191 gąsienica na 1 roślinie
Pchełka rzepakowaWrzesień-październik  BBCH 12-193 chrząszcze na 1 mb rzędu
Pchełki ziemnePo wschodach roślin  BBCH 10-151 chrząszcz na 1 mb rzędu
RolniceWschody roślin   BBCH 9-166-8 gąsienic na 1m2
Śmietka kapuścianaWrzesień-listopad   BBCH 15-191 śmietka w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni
Tantniś krzyżowiaczekWrzesień-październik  BBCH 12-191 gąsienica na 1 roślinie

 

 

Rzepak ozimy w początkowej fazie wzrostu jesienią. Fot. B. Amroży
Żółte naczynie na młodej plantacji rzepaku ozimego jesienią. Fot. B. Amroży
Jesienne szkodniki rzepaku

Jesienne szkodniki rzepaku

W uprawie rzepaku ozimego zagrożenie jesiennymi szkodnikami stanowi obecnie duży problem, gdyż materiał siewny po wycofaniu neonikotynoidów nie był chroniony żadnymi zaprawami. W 2017 roku część nasion rzepaku zaprawiona jest nową zaprawą nasienną Lumiposa 625 FS zawierającą substancję czynną - cyjanotraniliprol, należącą do grupy antranilowych diamidów. Zaprawa ta zwalcza śmietkę kapuścianą, pchełki ziemne, pchełkę rzepakową oraz gnatarza rzepakowca. W roślinach rzepaku zaprawa ta działa układowo, natomiast na szkodniki działa żołądkowo. Najskuteczniej zaprawa Lumiposa 625 FS działa do 3-4 liści właściwych rzepaku.

Jesienią młode rośliny rzepaku narażone są na naloty śmietki kapuścianej, pchełek, chowaczy oraz mszyc. W sezonie 2015/16 śmietka kapuściana spowodowała uszkodzenia wielu plantacji rzepaku ozimego, których zimotrwałość została znacznie ograniczona a wiele plantacji przemarzło. Osłabione jesienią przez śmietkę młode rośliny mają uszkodzony system korzeniowy. Z tego powodu już w początkowej fazie rozwoju rośliny pobierają znacznie mniej składników pokarmowych, co w efekcie przyczynia się do obniżenia plonu. Jesień 2016 roku wyróżniała się długotrwałymi, nasilonymi nalotami mszyc na plantacje rzepaku. Mszyce uszkadzały liście w wyniku czego osłabione rośliny były bardziej podatne na czynniki stresowe. Mszyce mogą także przyczyniać się do rozprzestrzeniania wirusa żółtaczki rzepy (TuYV), którego obecność w rzepaku powoduje zmniejszenie plonu.

Pełna ochrona roślin przed szkodnikami jesiennymi, zwłaszcza gdy występują w dużym nasileniu wymaga stosowania insektycydów nalistynych.

Rośliny rzepaku uszkodzone przez śmietkę
Śmietka widoczna na korzeniu rzepaku
Korzeń rzepaku uszkodzony przez śmietkę
Mszyce na liściach rzepaku
Mszyce na liściach rzepaku
Uszkodzone liście rzepaku w wyniku żerowania mszyc
Zwalczanie chwastów w uprawie rzepaku ozimego

Zwalczanie chwastów w uprawie rzepaku ozimego

Ze względu na relatywnie wolny rozwój początkowy roślin rzepaku oraz niską obsadę roślin na powierzchni pola plantacje rzepaku ozimego przez dość długi czas nie są w stanie zakryć powierzchni ziemi. Takie warunki sprzyjają rozwojowi chwastów. Z tego powodu bardzo istotne jest skuteczne ograniczenie rozwoju chwastów w początkowym okresie wzrostu roślin rzepaku.

Standardowo w jego uprawie można zastosować jedną z trzech strategii ochrony herbicydowej:

a: pojedynczy zabieg przedwschodowy gdzie wykorzystujemy takie preparaty jak: Rapex 500 SC, czy w przypadku stanowisk o silnej presji przytulii czepnej lub tobołków polnych, także Kalif 480 EC

b: zabieg sekwencyjny, gdzie pierwszy oprysk przed wschodami wykonywany jest przy użyciu preparatów Rapex 500 SC, czy Kalif 480 EC, a drugi zabieg po wschodach rzepaku gdy pojawią się liście właściwe, preparatem Navigator 360 SL

c: zabieg powschodowy, gdzie wykorzystujemy preparat Navigator 360 SL oraz Rapex 500 SC.

Każdy z powyższych systemów ochrony herbicydowej ma swoje zalety ale i wady. Podejmując decyzję co do sposobu zwalczania chwastów w rzepaku należy rozważyć wszelkie za i przeciw dopasowując optymalnie sposób zwalczania chwastów do konkretnej sytuacji na polu uprawnym.

Zabieg przedwschodowy jest bardzo skuteczny, gdyż działa na wschodzące chwasty, jednak warunkiem wysokiej skuteczności tego zabiegu jest odpowiednia wilgotność gleby.

Wybierając zabieg powschodowy musimy liczyć się z faktem, że w momencie wykonywania oprysku chwasty mogą być już na tyle duże, że skuteczność herbicydów wobec nich będzie mocno ograniczona i konieczne będą zabiegi poprawkowe jesienią lub wiosną, co znacząco podnosi koszt zwalczania chwastów. Na tzw. poprawki możemy wykorzystać takie herbicydy jak np. Lontrel 300 SL, Galera 334 SL, Fox 480 SC, Kerb 50 WP.

Zabieg sekwencyjny wymaga wprawdzie dwukrotnego oprysku ale pod kątem likwidacji chwastów jest najskuteczniejszy i najpewniejszy co do utrzymania wolnej od chwastów plantacji. Stosując w oprysku powschodowym preparat Navigator 360 SL możemy w jednym zabiegu zwalczyć także samosiewy zbóż, wykorzystując możliwość mieszania Navigatora 360 SL z preparatem Perenal 104 EC.

Rzepak ozimy – nawożenie jesienne

Nawożenie jesienne rzepaku ozimego

Rzepak ozimy posiada bardzo duże wymagania pokarmowe, charakteryzuje się także szybkim tempem pobierania składników odżywczych. Dlatego też, czynnikiem mającym olbrzymi wpływ na prawidłowy rozwój rzepaku jest optymalne zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe już od momentu wschodów. Przy zakładanym plonie na poziomie 4 t/ha rzepak w okresie wegetacji pobiera około 240 kg N, 100 kg P2O5, 200 kg K2O, 200 kg Ca, 32 kg MgO oraz 60 kg SO3 oraz duże ilości mikroelementów. Już jesienią rzepak pobiera znaczne ilości składników pokarmowych, gdyż w tym okresie intensywnie się rozwija. A prawidłowo rozwinięty rzepak jesienią to szansa na dobre przezimowanie i większa odporność na czynniki stresowe. Dobrze rozwijający się rzepak wykształca jesienią długi, osiągający przed zimą 50‑60 cm korzeń. Szyjka korzeniowa rosnących roślin powinna przed zimą osiągnąć 1‑2 cm, a rozeta posiadać 8‑10 liści.

Ze względu na duże wymagania pokarmowe rzepaku jesienią konieczne jest zapewnienie rozwijającym się roślinom odpowiedniej ilości azotu, fosforu, potasu, magnezu i siarki w stosowanym nawożeniu. Wybór i dawka nawozu powinny uwzględnić zasobność gleby w składniki pokarmowe oraz jej kategorię agronomiczną. Jesienią bardzo często wybór pada na nawozy wielkoskładnikowe zawierające azot, fosfor i potas. Jednak należy pamiętać, że dla roślin istotne są także magnez i siarka, choć w mniejszych ilościach. Do prawidłowego rozwoju w okresie jesiennym rzepak potrzebuje ok. 20 kg S/ha. Wybierając nawóz warto zwrócić uwagę na zawartość składników drugoplanowych, takich jak magnez czy siarka, ponieważ już niewielka ilość tych pierwiastków umożliwia pokrycie jesiennego zapotrzebowania na te makroelementy.

W ofercie ATR Agrohandel znajdują się nawozy azotowe, potasowe, fosforowe oraz wieloskładnikowe umożliwiające ułożenie optymalnego dla gospodarstwa programu nawożenia.

Tabela przedstawia jedną z propozycji  nawożenia jesiennego rzepaku ozimego. Obejmuje ona nawozy azotowe oraz fosforowo-potasowe zawierające w swoim składzie także siarkę i wapń, dzięki czemu możliwe jest zabezpieczenie pokrycie potrzeb pokarmowych rzepaku jesienią.

Termin aplikacji

Nawóz

Dawka

w kg/ha

Wprowadzone

N/ P/ K /S w kg/ha

Po zbiorze przedplonu

Mocznik

80

37 N

Przed siewem

YARA PK(S) 20-30

200

42 P2O5/ 60 K2O / 5 SO3 / 13 CaO

Po siewie

YARA Sulfan

150

36 N / 22 SO3 / 18 CaO