Zwalczanie łamliwości źdźbła zbóż i traw

Łamliwość źdźbła zbóż i traw jest jedną z najistotniejszych chorób podstawy źdźbła w pszenicy, która może obniżyć plon do 40%. Wywoływana jest przez patogeny Oculimacula yallundae i Oculimacula acuformis.

W ciągu pierwszych tygodni po infekcji przez Oculimacula spp. przebiega bezobjawowo nie widać zmian makroskopowych na roślinie. Typowe objawy chorobowe widoczne są dopiero w kilka tygodni po infekcji. Pierwsze można zaobserwować jesienią na zewnętrznych pochwach liściowych w postaci bursztynowo - brązowych plam. Symptomy łatwo można pomylić z objawami innych chorób podsuszkowych. Typowe objawy chorobowe w postaci medalionowych plam o barwie od kremowej do brunatnej z brunatną nieco rozmytą obwódką widoczne są dopiero podczas wiosennej wegetacji w dolnej części źdźbła. Przy silnym porażeniu plamy łączą się tworząc przebarwienie o nieregularnym kształcie. Źdźbło murszeje, może się łamać co w konsekwencji prowadzi do wylegania zbóż, bielenie kłosów w wyniku przerwania transportu składników pokarmowych i wody z gleby do części nadziemnej.

Istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój łamliwości źdźbła zbóż i traw są warunki pogodowe, ale również termin siewu, przedplon i uprawki przedsiewne.

Dotychczas główną metodą ograniczającą występowanie choroby jest stosowanie prawidłowego płodozmianu (z małym udziałem zbóż), niszczenie resztek pożniwnych poprzez przyspieszenie ich mineralizacji, agrotechnika sprzyjająca szybkiemu wnikaniu wody w głąb gleby oraz optymalny termin siewu. W ostatnich latach rozwinęła się metoda ograniczania występowania łamliwości źdźbła zbóż i traw poprzez odpowiedni dobór odmian mniej podatnych na patogena. Najszerzej wykorzystywanym genem odporności jest gen Pch1 (Pch = Pseudocercosporella herpotrichoides). W Polsce do ochrony zbóż ozimych zarejestrowanych jest ponad 70 preparatów. Najczęściej są to fungicydy z grup chemicznych: triazoli, imidazoli, strobiluryn, anilinopirymidyn, pirydynokarboksyamidów oraz benzimidazoli.

            Nasza firma ma skuteczne i sprawdzone rozwiązanie Unix 75WG substancja czynna: cyprodynil związek z grupy anilinopirimidyn – 750 g/kg. Zalecana dawka: 0,7-1,0 kg/ha. Termin stosowania w pszenicy ozimej od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy drugiego kolanka (BBCH 30-32). W jęczmieniu ozimym: do zwalczania łamliwości źdźbła środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy drugiego kolanka (BBCH 30-32). Do zwalczania pozostałych chorób stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 30-51). Zwalczane choroby w pszenicy: łamliwość źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy, septoriozy liści, brunatna plamistość liści. Natomsiat w jęczmieniu ozimym: łamliwość źdźbła, mączniak prawdziwy, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż.

 

Rzepak i jego ochrona

Monitorujemy szkodniki w uprawie rzepaku w woj. zachodniopomorskim.

Najwcześniej na plantacjach pojawia się chowacz brukwiaczek. Zimuje w glebie na polach po roślinach krzyżowych. Nalot na plantacje rzepaku następuje wiosną, gdy temperatura gleby wynosi 5-7°C, a otoczenia osiągnie 10-12°C.
Chowacz czterozębny zimuje w ściółce liściastej, iglastej oraz w glebie na głębokości do 8 cm. Pojawia się na polach kilka dni później od chowacza brukwiaczka.
Słodyszek rzepakowy szkody powoduje na pąkach kwiatowych, przegryzając je.
W celu sprawdzenia występowania na plantacji chowaczy i słodyszka ustawiamy żółte naczynia w odległości przynajmniej
20 m od brzegu pola. Dodać wody niewielką ilość płynu zmniejszającego napięcie powierzchniowe cieczy np. płyn do mycia naczyń. Naczynia kontrolować systematycznie.

    

ATR AKTUALNOŚCI