Kontakt

Zarząd

Tobias Reinecke
Wiceprezes Zarządu

tel.  + 48 91 47 13 756

Sekretariat

ATR Agrohandel Sp. z o.o.
ul. Usługowa 6
73-110 Stargard
NIP: 851-20-37-186

Joela Wimuńć
tel. + 48 91 47 13 756
fax + 48 91 47 13 755
E-Mail: info@atr-agrohandel.pl

Sylwia Opszała – Sucholas
Asystentka Zarządu
tel. + 48 91 47 13 790
tel.kom. + 48 600 163 372
E-Mail: sylwia.opszala-sucholas@atr-agrohandel.pl

Dział zbóż - handel

Florian Rasche
Kierownik Działu Zbóż
tel. + 48 91 47 13 757
tel.kom. + 49 163 287 0149
E-Mail: florian.rasche@atr-agrohandel.pl

Paweł Salawa
Menadżer ds. Zakupu Płodów Rolnych
tel. + 48 91 47 13 772
tel.kom. + 48 668 870 062
E-Mail: pawel.salawa@atr-agrohandel.pl

Dział zbóż - realizacja kontraktów

Magdalena Baszak
Koordynator Specjalistów ds. Realizacji Kontraktów
tel. + 48 91 47 13 763
tel. kom. + 48 728 994 106
E-Mail: execution@atr-agrohandel.pl

Anna Krysiak
Specjalista ds. Realizacji Kontraktów
tel. + 48 91 47 13 771
tel.kom. 602 260 264
E-Mail: execution@atr-agrohandel.pl

Dział handlowy - nawozy

Jacek Antończak
Kierownik Działu Nawozy/ Menadżer Produktu
tel. + 48 91 47 13 778
tel.kom. + 48 668 870 087
E-Mail: jacek.antończak@atr-agrohandel.pl

Natalia Maślak
Specjalista ds. Realizacji Kontraktów
tel. + 48 91 47 13 797
tel.kom. + 48 602 262 499
E-Mail: natalia.maslak@atr-agrohandel.pl

Kamila Widnicka
Specjalista ds. Realizacji Kontraktów
tel. + 48 91 47 13 792
tel.kom. + 48 668 870 099
E-Mail: kamila.widnicka@atr-agrohandel.pl

Dział handlowy - nasiona i ŚOR

Mariusz Żądłowski
Kierownik Sprzedaży
tel. + 48 91 47 13 762
tel.kom. + 48 668 870 088
E-Mail: mariusz.zadlowski@atr-agrohandel.pl

Agnieszka Weryk – Marólewska
Kierownik Działu Nasion
Koordynator Działów ŚOR i Doradztwa Agrotechnicznego

tel. + 48 91 47 13 793
tel.kom. + 48 728 994 104
E-Mail: agnieszka.werykmarolewska@atr-agrohandel.pl

Marta Jankowska
Specjalista ds. Realizacji Kontraktów
tel. + 48 91 47 13 710
tel.kom. + 48 696 468 509
E-Mail: marta.jankowska@atr-agrohandel.pl

Dział handlowy - nasiona

Agnieszka Weryk – Marólewska
Kierownik Działu Nasion
Koordynator Działów ŚOR i Doradztwa Agrotechnicznego

tel. + 48 91 47 13 793
tel.kom. + 48 728 994 104
E-Mail: agnieszka.werykmarolewska@atr-agrohandel.pl

Marta Jankowska
Specjalista ds. Realizacji Kontraktów
tel. + 48 91 47 13 710
tel.kom. + 48 696 468 509
E-Mail: marta.jankowska@atr-agrohandel.pl

Dział doradztwa agronomicznego

Maciej Kobus
Doradca Agronomiczny
tel. + 48 91 47 13 794
tel.kom. + 48 668 254 363
E-Mail: maciej.kobus@atr-agrohandel.pl

Dział logistyki

Marcin Suchy
Koordynator ds. logistyki
tel. + 48 91 47 13 702
tel.kom. + 48 728 994 101
E-Mail: marcin.suchy@atr-agrohandel.pl

Krzysztof Podkański
Z-ca koordynatora ds. logistyki
tel. + 48 91 47 13 761
tel.kom. + 48 728 994 109
E-Mail: execution@atr-agrohandel.pl

Paweł Grembowski
Dysponent
tel. + 48 91 47 13 702
tel.kom. + 48 602 265 467
E-Mail: pawel.grembowski@atr-agrohandel.pl

Dział zabezpieczeń kredytu kupieckiego i windykacji

Marzena Kołatkiewicz
Z-ca Kierownika Działu Zabezpieczeń Kredytu Kupieckiego i Windykacji
tel. + 48 91 4713 796
tel.kom. + 48 602 264 082
e-mail: marzena.kolatkiewicz@atr-agrohandel.pl

Renata Kałużna
tel. kom. + 48 696 468 374
renata.kaluzna@atr-agrohandel.pl

Joanna Walunszek
tel. + 48 91 4713 769
tel.kom. + 48 696 464 873
joanna.walunszek@atr-agrohandel.pl

Dział rozliczeń i szkoleń PA

Bogusława Czurak
Specjalista ds. Rozliczeń
tel. + 48 91 47 13 785
E-Mail: boguslawa.czurak@atr-agrohandel.pl

Elżbieta Filipiak
Specjalista ds. Rozliczeń
tel. + 48 91 47 13 770
tel.kom. + 48 784 981 546
E-Mail: elzbieta.filipiak@atr-agrohandel.pl

Małgorzata Marjuszyc
Specjalista ds. Rozliczeń
tel. + 48 91 47 13 770
tel.kom. 602 307 020
E-Mail: malgorzata.marjuszyc@atr-agrohandel.pl

Małgorzata Nierod
Specjalista ds. Rozliczeń
tel. + 48 91 47 13 795
E-Mail: malgorzata.nierod@atr-agrohandel.pl

Dział księgowości

Małgorzata Pasikiewicz
PROKURENT
Główna Księgowa

tel. +48 91 47 13 776
tel.kom. + 48 668 870 066
E-Mail: malgorzata.pasikiewicz@atr-agrohandel.pl

Grażyna Cybulska
Samodzielna Księgowa
tel. + 48 91 47 13 781
tel.kom. + 48 784 980 261

Monika Laser
Samodzielna Księgowa
tel. + 48 91 47 13 780
E-Mail: monika.laser@atr-agrohandel.pl

Monika Koniak
Samodzielna Księgowa
tel. +48 91 4713704
E-mail: monika.koniak@atr-agrohandel.pl

Dział personalny

Katarzyna Liszka
Specjalista ds. personalnych
tel. + 48 91 4713767
tel. kom. + 48 668 870 061
E-mail: katarzyna.liszka@atr-agrohandel.pl

Kontroling

Beata Krej
Specjalista ds. Kontrolingu
tel. + 48 91 47 13 782
tel.kom. + 48 696 468 501
E-Mail: beata.krej@atr-agrohandel.pl

Marcin Grzęda
Specjalista ds. Kontrolingu Sprzedaży
tel. + 48 91 47 13 551
tel.kom. + 48 728 994 103
E-Mail: marcin.grzeda@atr-agrohandel.pl

Robert Krzysztoszek
Analityk/Informatyk
tel. + 48 91 47 13 705
tel.kom. + 48 602 263 586
E-Mail: robert.krzysztoszek@atr-agrohandel.pl