Korzystaj
z doradztwa

Doradzanie rolnikom w wyborze najlepszych dla nich rozwiązań agronomicznych zawsze było naszym priorytetem. Dlatego od ponad 20 lat dbamy, by nasi przedstawiciele handlowi i doradcy agronomiczni posiadali głęboką znajomość agronomii i agrotechniki roślin rolniczych. Bezpłatne doradztwo to integralna część obsługi każdego naszego klienta.

Poletka demonstracyjne

Firma ATR Agrohandel od wielu lat prowadzi w różnych lokalizacjach poletka demonstracyjne. Poletka zlokalizowane są w specjalnie wybranych miejscach, tak aby różniły się one między sobą pod względem warunków klimatycznych i glebowych. Umożliwia to zebranie informacji na temat rozwoju i plonowania odmian roślin znajdujących się w ofercie handlowej ATR Agrohandel.

Wśród zbóż na poletkach demonstracyjnych prezentowane są odmiany pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta i jęczmienia ozimego. Kolekcja rzepaku ozimego obejmuje kilkanaście odmian liniowych i mieszańcowych. Na poletkach demonstracyjnych znajdują się również odmiany roślin motylkowych - łubin, groch i bobik.

Rozmieszczenie poletek demonstracyjnych na całym obszarze działania firmy umożliwia wymianę cennych informacji na spotkaniach z klientami, w ramach corocznie organizowanych przez ATR Agrohandel Dni Pól. Poletka ATR Agrohandel znajdują się w następujących lokalizacjach: Lipnik (k. Stargardu), Karzniczka (k. Słupska), Chrząstowo (k. Nakła nad Notecią), Gorzyń k. Międzychodu, Zybiszów k. Wrocławia.

Kontakt do doradców

Barbara Amroży
Koordynator Doradców Agronomicznych
tel. + 48 91 47 13 794
tel.kom. + 48 602 257 917
E-Mail: barbara.amrozy@atr-agrohandel.pl

Maciej Kobus
Doradca Agronomiczny
tel. + 48 91 47 13 794
tel.kom. + 48 668 254 363
E-Mail: maciej.kobus@atr-agrohandel.pl

Aktualności Agronomiczne

Dla rolników, którzy chcą wiedzieć więcej Najświeższe informacje o nowościach agronomicznych w naszej ofercie.

Zabieg na „zimowanie” w zbożach

Zabieg na „zimowanie” w zbożach.

Na plantacjach zbóż które zaczynają krzewić się jesienią zasadne jest wykonanie tzw. „zabiegu na zimowanie”.
Celem tego zabiegu jest likwidacja istniejących ognisk infekcji grzybowych oraz zabezpieczenie roślin przed ich rozwojem w okresie jesiennym, a także wsparcie
roślin do zimowania poprzez podanie niektórych makro i mikroelementów.
Następstwem takiego zabiegu jest czysty, silny i dobrze przygotowany do zimowania łan. Rośliny na których został wykonany taki zabieg w momencie ruszania wegetacji wiosennej zdecydowanie szybciej się rozwijają, a także charakteryzuje się wyższą zdrowotnością.
Optymalnym terminem przeprowadzenia zabiegu na zimowanie jest faza BBCH 14-15.
Składowymi mieszaniny opryskowej takiego zabiegu są fungicydy kontaktowe, ewentualnie fungicydy z innych grup (jeżeli warunki termiczne na to pozwalają), a także nawozy dolistne zarówno makro- jak i mikroelementowe.
Bardzo skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie w tym zabiegu nawozów wykazujących działanie  ograniczające rozwój chorób grzybowych jak np. ATR Getreide-Starter.
Nawóz ten zawiera w swoim składzie:

Miedź ( Cu)27 g/l
Mangan (Mn)95 g/l
Cynk ( Zn)95g/l

Pierwiastki zawarte w tym nawozie to jedne z głównych  mikroskładników  potrzebnych zbożom. Dodatkowo forma chemiczna miedzi znajdująca się w tym nawozie ogranicza tempo rozwoju infekcji grzybowych. Stosując nawóz ATR Getreide-Starter nie ma potrzeby dodawania do mieszaniny fungicydów. Aby uzupełnić nawożenie dolistne do nawozu
ATR Getreide-Starter należy dodać siarczan magnezu.
Ostatnie ciepłe dni sprzyjają rozwojowi roślin na polach. Ale także ciepła aura spowodowała większą aktywność insektów na plantacjach. Nie możemy stracić czujności i w  przypadku nalotów np. mszyc na plantacje zbóż - co ma miejsce obecnie w wielu rejonach kraju - do zabiegu na zimowanie koniecznie należy dodać insektycyd zwalczający te szkodniki.


Jesienna ochrona zbóż

Jesienna ochrona zbóż

Jesienna walka z chwastami w zbożach ozimych może przynieść wiele korzyści. Przy terminowych siewach i dobrych warunkach pogodowych jest to najbardziej skuteczna forma ochrony plantacji zbóż ozimych przed zachwaszczeniem. Odpowiednio dobrane zabiegi pozwalają skutecznie zwalczyć zarówno chwasty dwuliścienne, jak i jednoliścienne. Pojawiające się jesienią na plantacji zbóż młode siewki chwastów wykazują dużą wrażliwość na substancje aktywne zawarte w herbicydach. Jednak aby osiągnąć zamierzony efekt należy dobrać herbicydy do chwastów występujących na danym polu. Jesienią można wykonać zabieg doglebowy lub nalistny, a wśród preparatów stosowanych powschodowo wiele działa nalistnie i jednocześnie doglebowo, dzięki czemu zwalczanie chwastów jest skuteczniejsze.

Tegoroczna jesień charakteryzuje się wysoką wilgotnością gleby panująca w wielu miejscach, co sprzyja szybkiemu rozwojowi chwastów. W takich warunkach bardzo dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie odpowiedniego herbicydu bezpośrednio (max. do 3 dni) po siewie. Innym, także skutecznym rozwiązaniem są preparaty zawierające substancje do aplikacji nalistnej, które bardzo dobrze zwalczają pojawiające się młode chwasty.

A oto krótka charakterystyka herbicydów które proponujemy  do jesiennej ochrony zbóż:

Bizon – wykazuje działanie doglebowe oraz nalistne, zwalcza między innymi miotłę zbożową, a także chwasty dwuliścienne jak jasnoty, maki, fiołka, przetaczniki, samosiewy rzepaku i inne.

Snajper 600 SC - wykazuje działanie doglebowe oraz nalistne, zwalcza między innymi miotłę zbożową, a także chwasty dwuliścienne jak jasnoty, fiołka, przetaczniki, rumiany i inne.

Lentipur Flo 500 SC - wykazuje działanie doglebowe oraz nalistne, zwalcza między innymi miotłę zbożową, a także chwasty dwuliścienne jak chaber bławatek, gwiazdnica, rumiany i inne.

Pendigan 330 EC - wykazuje działanie doglebowe oraz nalistne, zwalcza między innymi miotłę zbożową, a także chwasty dwuliścienne jak gwiazdnica, jasnoty czy tasznik.

Diflanil 500 SC -  wykazuje działanie  nalistne, chwasty dwuliścienne jak gwiazdnica, fiołek czy tasznik.

Chlorosulfuron 75 WG - wykazuje działanie doglebowe oraz nalistne, zwalcza między innymi miotłę zbożową,  a także chwasty dwuliścienne jak samosiewy rzepaku, fiołki, tobołki, rumiany i inne.

Expert Met 56 WG - wykazuje działanie  nalistne, zwalcza miotłę zbożową oraz niektóre chwasty dwuliścienne jak maki, przetaczniki, samosiewy rzepaku i inne.

Battle Delta 600 SC -  wykazuje działanie doglebowe oraz nalistne, zwalcza między innymi miotłę zbożową, a także chwasty dwuliścienne jak chaber bławatek, fiołki, przytulia, samosiewy rzepaku i inne.

Ranga 75 WG – wykazuje działanie nalistne, zwalcza głównie samosiewy rzepaku, rumiany, chabra bławatka i inne.

Optymalnym terminem  stosowania herbicydów zbożowych jesienią są wczesne fazy rozwojowe zbóż (BBCH 11-13),  ze względu na niskie fazy rozwojowe chwastów. W tym czasie skuteczność herbicydów jest wysoka, a z drugiej strony jest to okres gdzie nie występują jeszcze przymrozki, które są przeciwwskazaniem do stosowania większości herbicydów.

Uwaga: Przed zastosowaniem herbicydu, bądź tworzeniu mieszaniny herbicydowej należy zapoznać się z etykietą rejestracyjną środka oraz stosować się do jej zapisów.

Dlaczego rzepak wymaga ochrony i skracania już jesienią?

Dlaczego rzepak wymaga ochrony i skracania już jesienią?

Rzepak narażony jest na porażenie przez choroby przez cały okres wegetacji, także jesienią. Sprzyjają temu częste opady deszczu i wysoka wilgotność powietrza oraz przedłużająca się jesień, tworząc wręcz idealne warunki do rozwoju grzybów. Infekcje chorobami grzybowymi, np. sucha zgnilizna kapustnych oraz czerń krzyżowych, występujące we wczesnych fazach rozwoju rzepaku  mogą być początkowo niewidoczne.

Pierwsze objawy suchej zgnilizny to przewężenie szyjki korzeniowej lub części korzenia oraz mała brunatna nekroza owalnego kształtu, które mogą przyczynić się do zahamowania wzrostu i zgorzeli siewek. Częściej jednak objawy tej choroby obserwowane są na liściach w postaci brązowych, żółtawych lub jasno szarych, owalnych plam o średnicy 3-18 mm z czarnymi kropeczkami będącymi owocnikami grzyba – piknidiami, na powierzchni.

Objawy czerni krzyżowych mogą pojawić się na rzepaku we wszystkich stadiach rozwojowych i na wszystkich organach. We wczesnych fazach rozwoju na siewkach pojawiają się ciemnobrunatne plamy na części podliścieniowej i czarnobrunatne na liściach i liścieniach. W późniejszych fazach na liściach pojawiają się ciemnobrunatne, koncentryczne, okrągłe plamy z jaśniejszymi i ciemniejszymi strefami ułożonymi na przemian, które z czasem zlewają się w większe powierzchnie.

W celu pełniej ochrony należy dokładnie monitorować stan roślin rzepaku na jesiennych plantacjach i odpowiednio starannie chronić. Zwłaszcza, że rośliny chore charakteryzują się mniejszą dynamiką wzrostu, a więc słabiej się rozwijają i w konsekwencji będą słabiej zimować. W konsekwencji taki stan roślin bezpośrednio przełoży się na zmniejszenie wysokości plonu.  

Dodatkowo fungicydy zalecane do ochrony rzepaku pełnią także funkcję regulatora wzrostu. Jest to bardzo istotna funkcja pozwalająca na odpowiednie przygotowanie rzepaku do zimowania. Jesienna regulacja rzepaku wpływa na średnicę szyjki korzeniowej oraz na niskie jej osadzenie, sprzyja także wytworzeniu jesienią dużego sytemu korzeniowego i zwartej rozety.

W celu zabezpieczenia roślin rzepaku przed chorobami grzybowymi, a jednocześnie kontroli wzrostu plantacji w okresie jesiennym można zastosować jeden z poniższych preparatów:
Trion 250 EW, Toprex 375 SC  czy jego zamiennik Vima-Difenopaklobutrazol bądź Caryx 240 SL.
Zabieg wykonuje się w fazie rozwojowej  4 do 6 liści rzepaku, często aplikując fungicydy łącznie z insektycydami i nawozami dolistnymi.

Monitoruj uprawy

Jesienny monitoring szkodników w rzepaku

Jesienne zagrożenia rzepaku ze strony szkodników stanowią poważny problem. Dla młodych, rozwijających się roślin rzepaku dużym zagrożeniem w tym okresie są: śmietka kapuściana, chowacz galasówek, pchełki, mszyce. Dlatego też bardzo ważnym elementem ochrony jest terminowe rozpoznanie zagrożenia zanim dojdzie do rozległych uszkodzeń roślin. Prawidłowe rozpoznanie pojawiających się szkodników jest możliwe dzięki uważnym lustracjom młodych plantacji rzepaku. W tym celu należy na pola wystawić żółte naczynia chwytne. Są one doskonałym źródłem informacji o aktualnych zagrożeniach ze strony szkodników. Określenie żółte naczynia obejmuje plastikowe pojemniki w kolorze żółtym. Barwa ta powinna być jak najbardziej zbliżona do koloru kwitnących kwiatów rzepaku, gdyż dzięki temu będzie przyciągała owady. Prawidłowa obserwacja plantacji bez użycia żółtych naczyń jest bardzo utrudniona i mało skuteczna.

Pojawienie się szkodnika w żółtych naczyniach to sygnał do ciągłej obserwacji plantacji, najpierw obrzeży, później w głębi pola. Wzrost liczebności odłowionych szkodników poza wyznaczony próg szkodliwości jest wskazaniem do wykonania ekonomicznie uzasadnionego zabiegu ich zwalczania.

Ustawiamy żółte naczynie

Żółte naczynia najlepiej ustawić od strony spodziewanego nalotu szkodników, czyli od strony plantacji roślin krzyżowych, lasów, zadrzewień, sadów czy nieużytków. Naczynie chwytne należy postawić w odległości ok. 20 m od brzegu pola. Na plantacji o powierzchni do 10 ha wystarczy jedno żółte naczynie.

Po ustawieniu naczyń wlewamy do połowy wysokości wodę lub płyn niezamarzający. Do wody wskazany jest dodatek płynu zmniejszającego napięcie powierzchniowe, np. płyn do mycia naczyń, co umożliwia zatrzymanie szkodników wewnątrz naczynia. Naczynia powinno sprawdzać się co 2-3 dni, a po odłowieniu pierwszych szkodników i przy ciepłej pogodzie codziennie o tej samej porze dnia. 

 

SzkodnikTermin obserwacjiPróg szkodliwości
Chowacz galasówekWrzesień-październik  BBCH 12-192-3 chrząszcze w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni
Gnatarz rzepakowiecWrzesień-październik  BBCH 12-191 gąsienica na 1 roślinie
Pchełka rzepakowaWrzesień-październik  BBCH 12-193 chrząszcze na 1 mb rzędu
Pchełki ziemnePo wschodach roślin  BBCH 10-151 chrząszcz na 1 mb rzędu
RolniceWschody roślin   BBCH 9-166-8 gąsienic na 1m2
Śmietka kapuścianaWrzesień-listopad   BBCH 15-191 śmietka w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni
Tantniś krzyżowiaczekWrzesień-październik  BBCH 12-191 gąsienica na 1 roślinie

 

 

Rzepak ozimy w początkowej fazie wzrostu jesienią. Fot. B. Amroży
Żółte naczynie na młodej plantacji rzepaku ozimego jesienią. Fot. B. Amroży
Jesienne szkodniki rzepaku

Jesienne szkodniki rzepaku

W uprawie rzepaku ozimego zagrożenie jesiennymi szkodnikami stanowi obecnie duży problem, gdyż materiał siewny po wycofaniu neonikotynoidów nie był chroniony żadnymi zaprawami. W 2017 roku część nasion rzepaku zaprawiona jest nową zaprawą nasienną Lumiposa 625 FS zawierającą substancję czynną - cyjanotraniliprol, należącą do grupy antranilowych diamidów. Zaprawa ta zwalcza śmietkę kapuścianą, pchełki ziemne, pchełkę rzepakową oraz gnatarza rzepakowca. W roślinach rzepaku zaprawa ta działa układowo, natomiast na szkodniki działa żołądkowo. Najskuteczniej zaprawa Lumiposa 625 FS działa do 3-4 liści właściwych rzepaku.

Jesienią młode rośliny rzepaku narażone są na naloty śmietki kapuścianej, pchełek, chowaczy oraz mszyc. W sezonie 2015/16 śmietka kapuściana spowodowała uszkodzenia wielu plantacji rzepaku ozimego, których zimotrwałość została znacznie ograniczona a wiele plantacji przemarzło. Osłabione jesienią przez śmietkę młode rośliny mają uszkodzony system korzeniowy. Z tego powodu już w początkowej fazie rozwoju rośliny pobierają znacznie mniej składników pokarmowych, co w efekcie przyczynia się do obniżenia plonu. Jesień 2016 roku wyróżniała się długotrwałymi, nasilonymi nalotami mszyc na plantacje rzepaku. Mszyce uszkadzały liście w wyniku czego osłabione rośliny były bardziej podatne na czynniki stresowe. Mszyce mogą także przyczyniać się do rozprzestrzeniania wirusa żółtaczki rzepy (TuYV), którego obecność w rzepaku powoduje zmniejszenie plonu.

Pełna ochrona roślin przed szkodnikami jesiennymi, zwłaszcza gdy występują w dużym nasileniu wymaga stosowania insektycydów nalistynych.

Rośliny rzepaku uszkodzone przez śmietkę
Śmietka widoczna na korzeniu rzepaku
Korzeń rzepaku uszkodzony przez śmietkę
Mszyce na liściach rzepaku
Mszyce na liściach rzepaku
Uszkodzone liście rzepaku w wyniku żerowania mszyc
Rzepak ozimy – nawożenie jesienne

Nawożenie jesienne rzepaku ozimego

Rzepak ozimy posiada bardzo duże wymagania pokarmowe, charakteryzuje się także szybkim tempem pobierania składników odżywczych. Dlatego też, czynnikiem mającym olbrzymi wpływ na prawidłowy rozwój rzepaku jest optymalne zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe już od momentu wschodów. Przy zakładanym plonie na poziomie 4 t/ha rzepak w okresie wegetacji pobiera około 240 kg N, 100 kg P2O5, 200 kg K2O, 200 kg Ca, 32 kg MgO oraz 60 kg SO3 oraz duże ilości mikroelementów. Już jesienią rzepak pobiera znaczne ilości składników pokarmowych, gdyż w tym okresie intensywnie się rozwija. A prawidłowo rozwinięty rzepak jesienią to szansa na dobre przezimowanie i większa odporność na czynniki stresowe. Dobrze rozwijający się rzepak wykształca jesienią długi, osiągający przed zimą 50‑60 cm korzeń. Szyjka korzeniowa rosnących roślin powinna przed zimą osiągnąć 1‑2 cm, a rozeta posiadać 8‑10 liści.

Ze względu na duże wymagania pokarmowe rzepaku jesienią konieczne jest zapewnienie rozwijającym się roślinom odpowiedniej ilości azotu, fosforu, potasu, magnezu i siarki w stosowanym nawożeniu. Wybór i dawka nawozu powinny uwzględnić zasobność gleby w składniki pokarmowe oraz jej kategorię agronomiczną. Jesienią bardzo często wybór pada na nawozy wielkoskładnikowe zawierające azot, fosfor i potas. Jednak należy pamiętać, że dla roślin istotne są także magnez i siarka, choć w mniejszych ilościach. Do prawidłowego rozwoju w okresie jesiennym rzepak potrzebuje ok. 20 kg S/ha. Wybierając nawóz warto zwrócić uwagę na zawartość składników drugoplanowych, takich jak magnez czy siarka, ponieważ już niewielka ilość tych pierwiastków umożliwia pokrycie jesiennego zapotrzebowania na te makroelementy.

W ofercie ATR Agrohandel znajdują się nawozy azotowe, potasowe, fosforowe oraz wieloskładnikowe umożliwiające ułożenie optymalnego dla gospodarstwa programu nawożenia.

Tabela przedstawia jedną z propozycji  nawożenia jesiennego rzepaku ozimego. Obejmuje ona nawozy azotowe oraz fosforowo-potasowe zawierające w swoim składzie także siarkę i wapń, dzięki czemu możliwe jest zabezpieczenie pokrycie potrzeb pokarmowych rzepaku jesienią.

Termin aplikacji

Nawóz

Dawka

w kg/ha

Wprowadzone

N/ P/ K /S w kg/ha

Po zbiorze przedplonu

Mocznik

80

37 N

Przed siewem

YARA PK(S) 20-30

200

42 P2O5/ 60 K2O / 5 SO3 / 13 CaO

Po siewie

YARA Sulfan

150

36 N / 22 SO3 / 18 CaO

Czas na siew rzepaku ozimego

Czas na siew rzepaku ozimego.

Przed nami siewy rzepaku ozimego i  konieczność wyboru odmiany, która sprawdzi się w warunkach glebowo-środowiskowych gospodarstwa. Na liście odmian wpisanych do krajowego rejestru znajduje się ponad 120 odmian rzepaku ozimego. Dlatego wybór odmiany, która będzie najlepiej plonowała w naszym gospodarstwie może stanowić duże wyzwanie.

Jakie więc czynniki należy uwzględnić przy wyborze odmian aby uzyskać oczekiwany plon?

Wysokie plonowanie rzepaku ozimego uzależnione jest od wielu czynników, w tym również od technologii uprawy. A aktualny postęp hodowlany pozwala nam wybierać pomiędzy odmianami liniowymi i mieszańcowymi o zróżnicowanym profilu i dopasować je do technologii uprawy w gospodarstwie.

Odmiany liniowe w odniesieniu do odmian mieszańcowych są stabilniejsze w plonowaniu, zwłaszcza na słabszych stanowiskach. Dobrze także zanoszą wcześniejszy siew. Odmiany mieszańcowe natomiast plonują wyżej w porównaniu z odmianami liniowymi, zwłaszcza na dobrych stanowiskach w warunkach intensywnej uprawy. Posiadają podwyższoną odporność na choroby grzybowe i są bardziej odporne na warunki stresowe środowiska. Dzięki dużemu wigorowi jesiennemu lepiej niż odmiany populacyjne sprawdzają się przy opóźnionych siewach.

Niezależnie jednak od tego czy będzie to odmiana liniowa czy mieszańcowa, przy wyborze odmiany należy uwzględnić następujące czynniki:

  • wymagania glebowe
  • zimotrwałość
  • odporność na choroby
  • odporność na wyleganie
  • odporność na osypywanie się nasion
  • termin dojrzewania

W ofercie ATR Agrohandel znajdują się specjalnie wybrane odmiany liniowe i mieszańcowe o zróżnicowanych wymaganiach glebowo-siedliskowych i agrotechnicznych. Odmiana populacyjna Minotaur charakteryzuje się bardzo wysoką zimotrwałością i stabilnym plonowaniem niezależnie od warunków glebowo-klimatycznych. Natomiast mieszańce DK Explicit F1 i DK Expansion F1 to odmiany charakteryzujące się podwyższoną odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Posiadają wysoki i stabilny potencjał plonowania również w trudnych warunkach agronomicznych.

Odmiana Arango F1 polecana jest na stanowiska typowe dla rzepaku, ale stabilnie plonuje także na słabszych i lżejszych glebach. Natomiast odmiana RGT Bonanza zalecana jest do uprawy w mniejszej obsadzie 25-35 roślin/m2.

Pełna oferta odmian rzepaku ozimego znajduje się u naszych Przedstawicieli Handlowych.

Wiosenny stres roślin

Wiosenny stres roślin

Pogoda tej wiosny nie sprzyja rozwojowi roślin. Niska temperatura, której niekorzystne oddziaływanie potęgowane było przez silne wiatry, opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub gradu uszkodziły wiele plantacji rzepaków i zbóż. Odmiany rzepaku o dużym wigorze wiosennym i wcześniejszym terminie dojrzewania najbardziej odczuły oddziaływanie niskich temperatur. Na wielu plantacjach rzepaku widoczne są przebarwione na fioletowo liście oraz czasowo przewieszone pędy kwiatostanowe będące efektem oddziaływania niskich temperatur w okresie większej wrażliwości roślin. W uprawach zbóż również obserwuje się przebarwione na fioletowo liście. To objawy niedoboru fosforu, którego pobieranie jest utrudnione ze względu na niskie temperatury. Na plantacjach zbóż widoczne są również odbarwione, żółknące i zasychające końcówki liści. Wynika to z dużej wrażliwości na niskie temperatury bardzo intensywnie rosnących w tym okresie roślin.

Dodatkowo w wyniku opadów marznącego deszczu oraz gradu doszło do mechanicznych uszkodzeń roślin, co szczególnie dotkliwe jest dla zbóż. Połamane, uszkodzone i pękające blaszki liściowe zbóż są miejscem infekcji dla wnikających do wnętrza rośliny chorób grzybowych.

Chcąc pomóc roślinom w tej stresowej sytuacji, gdy pogoda się poprawi warto zastosować nawozy dolistne, dostarczające w swoim składzie łatwo przyswajalny fosfor oraz mikroelementy.

Fot. 1 Przewieszające się w wyniku niskich temperatur pędy rzepaku.
Fot. 2. Uszkodzenia zbóż przez marznący deszcz i grad. Fot. B. Amroży
Fot. 3. Uszkodzenia zbóż przez marznący deszcz i grad. Fot. B. Amroży
Fot. 4. Uszkodzenia zbóż przez marznący deszcz i grad. Fot. B. Amroży