Kontakt

Dział Handlowy nasiona

Mariusz Żądłowski
Kierownik Sprzedaży
Tel. + 48 91 47 13 762
Mobil: + 48 668 870 088
E-Mail: mariusz.zadlowski@atr-agrohandel.pl

Agnieszka Weryk – Marólewska
Kierownik Działu Nasion
Koordynator Działu ŚOR i NASION
tel. + 48 91 47 13 793
tel.kom. + 48 728 994 104
E-Mail: agnieszka.werykmarolewska@atr-agrohandel.pl

Marta Jankowska
Specjalista ds. Realizacji Kontraktów
tel. + 48 91 47 13 710
tel.kom. + 48 696 468 509
E-Mail: marta.jankowska@atr-agrohandel.pl