MIRABOR

INFORMACJE PODSTAWOWE

Odmiana: MIRABOR
Hodowca: BayWa

  • Odmiana wąskolistna, słodka, średniowczesna
  • Wysoka zawartość białka w nasionach
  • Kwitnie na fioletowo

STRUKTURA I JAKOŚĆ PLONU

Masa 1000 ziaren: wysoka
Zawartość białka: średnia
Plon białka: bardzo wysoki

TERMIN I NORMA SIEWU 15.03 - 5.04

Zależnie od stanowiska 80 - 100 roślin/m2
Przy późniejszych siewach, i na dobrych stanowiskach poleca się niższą z zalecanej obsady.
Głębokość siewu: 2 - 3 cm
Stanowisko: gleby lepsze piaszczyste, gleby gliniaste
Poleca się przed siewem stosowanie Nitraginy łubinowej.
Należy zachować odstęp co najmniej 4-letni w uprawie na tym samym polu roślin motylkowych.

ZBIÓR

Zbiór przeprowadzić przy 90% strąków brązowiejących i wilgotności nasion <18%.