MINOTAUR

INFORMACJE PODSTAWOWE

Odmiana: MINOTAUR
Hodowca :Groetzner Saaten GmbH

  • Bardzo wysoka zimotrwałość
  • Wysokie i stabilne plony
  • Mocna i krótka roślina o dużej tolerancji na wyleganie
  • Dobra tolerancja na choroby
  • Dobry wigor początkowy
  • Zaolejenie średnie do wysokiego

CECHY UŻYTKOWO-ROLNICZE

Początek kwitnienia: wczesny
Termin dojrzewania: wczesny
Wysokość roślin: średnia
Skłonność do wylegania: niska
Zimotrwałość: bardzo wysoka

PODATNOŚĆ NA CHOROBY

Phoma - sucha zgnilizna kapustnych: niska
Cylindriosporioza: średnia
Zgnilizna twardzikowa: średnia

WYMAGANIA AGROTECHNICZNE

Wymagania glebowe: gleby dobre i najlepsze
Gęstość siewu: 45 - 65 ziaren/m2
Termin siewu: wczesny do optymalnego