Fungicydy

Chronią uprawy przed chorobami grzybowymi.

Fungicydy, czyli środki grzybobójcze stosuje się, by chronić rośliny uprawne przed chorobotwórczymi patogenami. Działają zapobiegawczo i interwencyjnie.

Ilość zabiegów ochrony fungicydowej zależy, między innymi, od tego, czy warunki atmosferyczne sprzyjają rozwojowi grzybów chorobotwórczych i od stopnia intensyfikacji uprawy.

Duża wilgotność powietrza i wysokie temperatury mogą sprzyjać nasileniu występowania patogenów i powodować większe porażenie roślin uprawnych. Aby zapobiec takim zagrożeniom i uzyskać satysfakcjonujące plony należy stosować skuteczną ochronę roślin przed wystąpieniem chorób grzybowych.

Produkty, które kupisz wyłącznie u nas: