AZTEK 250 SC

Środek grzybobójczy o działaniu wgłębnym i układowym. Aztek 250 SC jest koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Zalecany do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych i warzywnych.

etykieta

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych (pomidor pod osłonami).

Zawartość substancji czynnej: azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) - 250 g/l (22%)

Działanie

Aztek 250 SC należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu
pierwszych objawów chorób. Jest zalecany w uprawach roślin w przypadku zagrożenia następującymi patogenami:

 • pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
 • jęczmień ozimy, jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż.
 • rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
 • kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
 • ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
 • szparagi: rdza szparaga, purpurowa plamistość pędów
 • fasola: antraknoza fasoli
 • kalafior, brokuł: czerń krzyżowych
 • pomidor w uprawie pod osłonami: zaraza ziemniaka, mączniak prawdziwy pomidora, alternarioza pomidora

Zakres stosowania, terminy i dawki

Pszenica ozima

Stosować w przypadku zagrożenia następującymi patogenami: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.

Stosowanie:

Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy, gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69). Wykonać 1-2 zabiegi w odstępach co 14-28 dni, zależnie od warunków i presji chorób.

Uwaga: W warunkach sprzyjających rozwojowi septoriozy plew zalecany termin zabiegu można wydłużyć do fazy dojrzałości mlecznej ziarna. Okres karencji określa termin ostatniego zabiegu.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14-28 dni.

Jęczmień ozimy, jęczmień jary

Środek stosować w przypadku zagrożenia następującymi patogenami: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż.

Stosowanie:

Wykonać 1-2 zabiegi od początku fazy, gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59), w odstępach co 12 - 21 dni, zależnie od warunków i presji chorób.

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 12-21 dni.
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Rzepak ozimy

Środek stosować w przypadku zagrożenia następującymi patogenami: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa.

Stosowanie:

Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69).
W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do późniejszych faz kwitnienia (BBCH 66-69).

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-500 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Kukurydza

Środek stosować w przypadku zagrożenia następującymi patogenami: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy.

Stosowanie:
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy 9 kolanek do końca fazy dojrzałości fizjologicznej ziarniaków, gdy widoczne punkty u podstawy ziarniaka zawierają około 60% suchej masy (BBCH 39–87).

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21-42 dni
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Ziemniak

Środek stosować w przypadku zagrożenia następującymi patogenami: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka.

Alternarioza

Stosowanie: Zaleca się opryskiwać na plantacjach ziemniaka w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do końca fazy początku żółknięcia liści (BBCH 31-91). Zaleca się wykonanie 2-3 zabiegów w odstępie 14-28 dni, zależnie od warunków i presji chorób, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3Odstęp między zabiegami: co najmniej 14-28 dniZalecana ilość wody: 100-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.Rizoktonioza ziemniakaStosowanie:Zaleca się opryskiwać bulwy w bruzdach w trakcie sadzenia za pomocą specjalistycznego opryskiwacza zamontowanego na sadzarce. Zalecane jest stosowanie dwóch dysz rozpylających na każdy rząd, jednej skierowanej na miejsce upadku sadzeniaka, drugiej na przykrywającą go ziemię.

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Szparagi

Środek stosować w przypadku zagrożenia następującymi patogenami: rdza szparaga, purpurowa plamistość pędów.Stosowanie:Opryskiwać dwukrotnie, w odstępie 8-21 dni, po zbiorach i przed końcem wegetacji.Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2Odstęp między zabiegami: co najmniej 8-21

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

FasolaŚrodek stosować w przypadku zagrożenia następującymi patogenami: antraknoza fasoli.

Stosowanie:

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od  początku fazy rozwoju pędów bocznych do końca fazy, gdy 50% strąków osiąga typową długość, a strąki zaczynają wypełniać się nasionami (BBCH 21–75).

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2Odstęp między zabiegami: co najmniej 10-14 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Kalafior, brokułŚrodek stosować w przypadku zagrożenia następującymi patogenami: czerń krzyżowych.

Stosowanie:Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, na początku rozwoju róży kalafiora lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, w przypadku brokuła – od początku fazy, gdy główny pęd osiąga 50% wysokości typowej dla odmiany do końca fazy, gdy główny pęd osiąga wysokość typową dla odmiany (BBCH 35-39). Następne zabiegi wykonywać w miarę zagrożenia plantacji. Zaleca się maksymalnie 2 zabiegi w sezonie wegetacyjnym co 8-12 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania. W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 8-12 dni
 • Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Pomidor w uprawie pod osłonami

Środek stosować w przypadku zagrożenia następującymi patogenami: zaraza ziemniaka, mączniak prawdziwy pomidora, alternarioza pomidora.

Stosowanie:

Stosować od początku fazy rozwoju kwiatostanu do końca fazy, gdy 80% owoców uzyskuje
typową barwę (BBCH 51 – 88). Zaleca się maksymalnie 3 zabiegi w sezonie wegetacyjnym co 8-12 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.

Uwaga: Nie stosować środka w początkowej fazie wzrostu pomidora (do 4 tygodni po posadzeniu lub
do 5 tygodni po siewie) oraz na rośliny mokre.

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania - 0,08% (80 ml/100 l wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania – 0,05-0,08% (50-80 ml/100 l wody).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 8-12 dni.
Zalecana ilość wody: 600-1200 l/ha.

Ilość wody dobrać do wysokości roślin:

 • 60 l/1000m2 dla pomidorów o wysokości do 50 cm
 • 90 l/1000m2 dla pomidorów o wysokości między 50 a 125 cm
 • 120 l/1000m2 dla pomidorów o wysokości.

Okres karencji

Okres karencji - okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej:

 • pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary: 35 dni
 • rzepak ozimy: 21 dni
 • kukurydza: nie dotyczy
 • ziemniak-oprysk nalistny: 7 dni
 • ziemniak-oprysk w bruzdę: nie dotyczy
 • szparag: nie dotyczy
 • fasola: 7 dni
 • kalafior, brokuł: 14 dni
 • pomidor: 3 dni