PALMAS WP

Palmas WP jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym i powierzchniowym.

Zawartość substancji czynnej: mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 65% (650 g/kg), cymoksanil (związek z grupy iminoacetylomoczników) – 4,5% (45 g/kg).

Działanie

Preparat stosuje się zapobiegawczego i interwencyjnie w ochronie ziemniaka w gruncie przed zarazą ziemniaka. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zakres stosowania, terminy i dawki

Ziemniak
zaraza ziemniaka

Termin stosowania:

Środek stosować od końca fazy zakrywania międzyrzędzi (około 90% zakrycia powierzchni gleby) do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 39-91). Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub gdy występuje ryzyko infekcji. Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu układowym lub środkiem Palmas WP, następne zabiegi wykonywać w miarę potrzeby co 7-10 dni. Krótszy z podanych odstęp pomiędzy zabiegami zachować w warunkach większego zagrożenia patogenem oraz na odmianach bardziej  podatnych na zarazę ziemniaka.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Większą ilość wody stosować w uprawach zagęszczonych lub o silnie rozwiniętych łętach.

Okres karencji
Ziemniak - 14 dni