TRION 250 EW

Środek grzybobójczy w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym. Zalecany do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, rzepaku ozimego, buraków cukrowych oraz wiśni.

etykieta

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych lub sadowniczych.

Zawartość substancji czynnej: tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (25,8%)

Trion 250 EW jest zalecany w uprawach roślin w przypadku zagrożenia następującymi patogenami:

  • pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
  • jęczmień ozimy, jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza karłowa, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa, jęczmienia, fuzarioza kłosów.
  • rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
  • burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka
  • rośliny sadownicze – wiśnia: brunatna zgnilizna drzew pestkowych

Zakres stosowania, terminy i dawki

Pszenica ozima

Stosować w przypadku zagrożenia następującymi patogenami: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.

Stosowanie:

Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59). W warunkach sprzyjających rozwojowi chorób kłosa na pszenicy (septorioza plew i fuzarioza kłosów) zalecany termin zabiegu opryskiwania można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zlecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Jęczmień jary

Środek stosować w przypadku zagrożenia następującymi patogenami: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza karłowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów.

Stosowanie:

Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Rzepak ozimy

Środek można stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób takich jak: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Termin stosowania: Jesienią w stadium 4-8 liści rzepaku (BBCH 14-18) sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 -0,75 l/ha
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Wysokość dawki dostosować do stopnia nasilenia chorób w danym rejonie, stopnia wrażliwości na choroby i zimotrwałości uprawianej odmiany.

Liczba zabiegów: 1

Stosowanie środka jesienią wpływa dodatkowo na zmniejszenie masy części nadziemnej
roślin i poprawia zimotrwałość rzepaku.

Termin stosowania: Wiosną w fazie wzrostu pędu głównego (BBCH 31-32)
Sucha zgnilizna zapustnych, czerń krzyżowych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Liczba zabiegów: 1

Stosowanie środka na wiosnę wpływa również na skrócenie łodyg, dzięki czemu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem.

Termin stosowania: Wiosną w fazie kwitnienia do fazy opadania płatków kwiatowych
(BBCH 57-65).

Czerń krzyżowych, szara pleść, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
Liczba zabiegów: 1
W przypadku zagrożenia łuszczyn tylko czernią krzyżowych zabieg można opóźnić do momentu wykształcenia pierwszych łuszczyn na roślinie rzepaku.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg wiosną).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Środek ochrony roślin Trion 250 EW w ochronie rzepaku ozimego można stosować łącznie z adiuwantem „Superzwilżacz”. Adiuwant „Superzwilżacz” należy stosować w stężeniu 0,05% (50 ml na 100 l cieczy użytkowej), środek Trion 250 EW w dawce zalecanej.

Burak cukrowy

Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów następujących chorób: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi (BBCH 39).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 21 dni.

Środek ochrony roślin Trion 250 EW w ochronie buraka cukrowego można stosować łącznie z adiuwantem „Superzwilżacz”. Adiuwant „Superzwilżacz” należy stosować w stężeniu 0,05% (50 ml na 100 l cieczy użytkowej), środek Trion 250 EW w dawce zalecanej.

ROŚLINY SADOWNICZE

Wiśnia

Środek stosować w celu zwalczania brunatnej zgnilizny drzew pestkowych.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować w początkowej fazie kwitnienia lub w pełni kwitnienia (BBCH 61-66).
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Okres karencji

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej:
pszenica ozima, jęczmień jary – nie dotyczy
rzepak ozimy – 35 dni,
burak cukrowy – 30 dni,
wiśnia – 7 dni.