RANGA 75 WG

Ranga 75 WG jest środkiem chwastobójczym w formie mikrogranulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowanym do odmierzania objętościowego, stosowanym nalistnie.

Preparat przeznaczony jest do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmieniu jarym i pszenżycie ozimym.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych, przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

etykieta

Zawartość substancji czynnej: tribenuron metylowy - związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika - 750 g/kg (75%)

Działanie na chwasty

Ranga 75 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Środek pobierany jest przez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamuje podział komórek w stożkach wzrostu, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Szybki rozkład środka w glebie ogranicza możliwość pobierania go przez korzenie. Pierwsze efekty działania środka widoczne są po 14 dniach od wykonania zabiegu. Środek najlepiej działa na młode intensywnie rosnące chwasty.

Ranga 75 WG charakteryzuje się selektywnością czynną, co oznacza, że zboża rozkładają środek na związki nieaktywne.

Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż w okresie od fazy dwóch liści do fazy strzelania w źdźbło.

Środek można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się zboża.

Chwasty wrażliwe

zboża ozime - dawka 20-25 g/ha:

chaber bławatek, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, tobołki polne;

zboża jare - dawka 15-20 g/ha:

chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, nawrot polny, przytulia czepna (dawka 20 g/ha), rumianek pospolity (dawka 20g/ha), tasznik pospolity, tobołki polne;

Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, ostrożeń polny, rdestówka powojowata.

Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne.

Zakres stosowania, terminy i dawki

Pszenica ozima, pszenżyto ozime

Środek stosować:

- jesienią, od rozwinięcia trzeciego liścia do końca fazy krzewienia (BBCH 13-29)

lub

- wiosną, po ruszeniu wegetacji, od fazy końca krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 29-30).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Środek stosować z dodatkiem adiuwanta (środek wspomagający).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pszenica jara, jęczmień jary

Środek stosować:

od fazy krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło, w fazie 2-4 liści chwastów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 15-20 g/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Środek stosować z dodatkiem adiuwanta (środek wspomagający)
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Następstwo roślin

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych w następnym sezonie wegetacyjnym.

W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, po wykonaniu orki i upływie 30 dni od zabiegu można uprawiać zboża i kukurydzę.

Środki ostrożności

Środka nie stosować:

  • łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie
  • w zbożach z wsiewką roślin bobowatych
  • na rośliny mokre od deszczu lub rosy
  • na plantacjach roślin chorych, osłabionych przez szkodniki, mróz, nadmiar wilgoci, suszę, niedobór składników mineralnych lub inne czynniki powodujące osłabienie wzrostu.

Okres karencji: nie dotyczy