Kontakt

Dział Handlowy - ŚOR

Mariusz Żądłowski
Kierownik Sprzedaży
tel. + 48 91 47 13 762
tel.kom. + 48 668 870 088
E-Mail: mariusz.zadlowski@atr-agrohandel.pl

Agnieszka Weryk – Marólewska
Koordynator Działu ŚOR i NASION
tel. + 48 91 47 13 793
tel.kom. + 48 728 994 104
E-Mail: agnieszka.werykmarolewska@atr-agrohandel.pl