ATRIO NPK 10-40-8 + MIKRO


Wieloskładnikowy nawóz dolistny o podwyższonej zawartości fosforu. Nawóz zawiera w swoim składzie makroelementy oraz mikroelementy schelatowane czynnikiem IDHA.

Nawóz występuje w formie krystalicznej, rozpuszczalnej w wodzie.

etykieta

Skład

Składnik% wagowo
N, w tym:
Azot azotanowy
Azot amonowy
10
2,3
7,7
P2O540
K2O8
MgO3
SO35,7
Mo0,01
B0,05
Cu0,1
Fe0,05
Mn0,1
Zn0,1

Stosowanie

Nawóz przeznaczony do stosowania w formie drobnokroplistych oprysków w uprawach zbóż, rzepaku, kukurydzy, strączkowych i okopowych. Możliwa jest aplikacja nawozu łącznie z pestycydami. ATRIO NPK dostarcza roślinom niezbędnych do rozwoju mikroelementów, a także dobrze przyswajalnych makroelementów.

ATRIO NPK o podwyższonej zawartości fosforu zaleca się stosować w występujących sytuacjach stresowych, które zmniejszają pobieranie tego pierwiastka przez rośliny z gleby. Nawóz wpływa na poprawę kondycji roślin oraz na wzrost tempa ich rozwoju w sytuacjach stresowych.

Dawki

1 kg/ha jednorazowo w 200 – 300 l cieczy użytkowej