ATRIO NPK 20-20-20 + MIKRO


Wieloskładnikowy nawóz dolistny zawierający w swoim składzie makro- i mikroelementy, w którym do chelatyzacji mikroelementów użyto czynnika chelatującego IDHA.

Nawóz występuje w formie krystalicznej, rozpuszczalnej w wodzie.

etykieta

Skład

Składnik% wagowo
N, w tym:
Azot azotanowy
Azot amonowy
Azot amidowy
20
3,7
2,0
14,3
P2O520
K2O20
Mo0,01
B0,03
Cu0,03
Fe0,1
Mn0,1
Zn0,05

Stosowanie

Nawóz przeznaczony do stosowania w formie drobnokroplistych oprysków w uprawach zbóż, rzepaku, kukurydzy, strączkowych i okopowych. Możliwa jest aplikacja nawozu łącznie z pestycydami. ATRIO NPK dostarcza roślinom niezbędnych do rozwoju mikroelementów, a także dobrze przyswajalnych makroelementów. Dolistne dokarmianie roślin składnikami zawartymi w ATRIO NPK przyczynia się do zwiększenia wigoru roślin uprawnych oraz podniesienia ich odporności na warunki stresowe.

Dawki

1 do 4 kg/ha jednorazowo w 200 – 300 l cieczy użytkowej