PRO SIARKA S 800 S

Nawóz mineralny zawiesinowy zawierający siarkę zmikronizowaną. Nawóz PRO-SIARKA S 800 SC wyprodukowany jest z silnie rozdrobnionej (zmikronizowanej) siarki elementarnej, co umożliwia efektywne jej wykorzystanie (nawet powyżej 75%) przez rośliny uprawne. Stosowanie PRO-SIARKA S 800 SC reguluje wykorzystanie azotu przez rośliny uprawne, poprawia jakość plonów, a także zwiększa zdrowotność roślin. Wykazuje również działanie grzybobójcze.

Skład

SkładnikZawartość w g/l
Siarka (S)800

Stosowanie

Nawóz PRO-SIARKA S 800 SC zawiera silnie rozdrobnioną siarkę elementarną, co umożliwia efektywne jej wykorzystanie (nawet powyżej 75%) przez rośliny uprawne, szczególnie siarkolubne takie jak: rzepak, buraki cukrowe. Korzystne efekty plonotwórcze uzyskuje się także po zastosowaniu nawozu pod zboża i kukurydzę. Nawóz można także stosować na trwałych użytkach zielonych oraz w sadach i wszystkich uprawach warzywnych.

Wprowadzenie nawozu PRO-SIARKA S 800 SC do gleby (siarka pobierana jest przede wszystkim z roztworu glebowego) zapewnia odpowiednie zaopatrzenie rośliny w ten pierwiastek we wszystkich fazach rozwoju - rośliny pobierają siarkę sukcesywnie do końca wegetacji, również w fazie realizacji plonu - dojrzewania (rzepak).

Dawki

Gatunek
uprawianej
rośliny
Dawka
nawozu
l/ha
Zalecana ilość
wody
l/ha
Termin stosowania
nawozu lub faza rozwojowa rośliny
Faza rozwojowa
rośliny wg
skali BBCH
Rzepak 5 300 - 500 jesienią po
wschodach roślin
10 - 29
8300 - 500wczesną wiosną30 - 50
6300 - 500przed kwitnieniem50 - 57
Jęczmień,
Pszenica,
Żyto
8300 - 500po wschodach do początku krzewienia10 - 19
Jęczmień
browarny,
Pszenżyto
5 300 - 500koniec krzewienia strzelanie w źdźbło23 - 30
Owies5 300 - 500do końca fazy kłoszenia32 - 59
Kukurydza
na ziarno
i na kiszonkę
10700 - 1000w pełni rozwinięte 2 - 6 liście19 - 24
Ziemniak5300 - 500kilkakrotnie, począwszy od fazy rozwoju liści do końca kwitnienia21 - 70
Burak cukrowy5300 - 500w okresie rozwoju liści20 - 26
5300 - 5003 - 4 tygodnie po zwarciu rzędów31 - 33
Peluszka

Groch
8300 - 500w okresie od 1 do 4 w pełni wykształconych liści11 - 19
Łubin,
Słonecznik
5300 - 500do fazy kwitnienia30 - 59
Użytki zielone203000 - 4000przed ruszeniem wegetacji-
Chmiel 5800 - 1000po naprowadzeniu chmielu na przewodniki-
51500 - 2000po osiągnięciu przez chmiel siatki-
52500 - 3000w fazie kwitnienia później-