BAIA P


BAIA P jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu, w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie. Środek jest regulatorem wzrostu, który powoduje skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż, co zapobiega wyleganiu łanu.

etykieta

Zawartość substancji czynnej: etefon (związek z grupy fosfonowych) -480 g/l (39,51%)

Działanie

BAIA P jest regulatorem wzrostu, który powoduje skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż, co zapobiega wyleganiu łanu. Środek jest zalecany do stosowania na plantacjach zbóż szczególnie narażonych na wylegnięcie. Intensywność działania środka zależy od terminu zastosowania, fazy rozwojowej rośliny uprawnej, zwartości łanu, stanowiska oraz warunków atmosferycznych. Najlepszy efekt zastosowania środka uzyskuje się na plantacjach w dobrej kondycji, aktywnie rosnących i intensywnie nawożonych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zakres stosowania, terminy i dawki

ZBOŻA OZIME I JARE

Jęczmień ozimy

Termin stosowania:

Środek stosować od fazy drugiego kolanka (BBCH 32) do fazy liścia flagowego - liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny języczek liściowy (BBCH 39). W celu większej redukcji wysokości łanu stosować od fazy, gdy widoczny jest, ale jeszcze nierozwinięty liść flagowy (BBCH 37) do fazy liścia flagowego (BBCH 39).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Jęczmień jary

Termin stosowania:

Środek stosować od fazy drugiego kolanka (BBCH 32) do fazy widocznych pierwszych ości (BBCH 49). W celu większej redukcji wysokości łanu stosować w fazie liścia flagowego - liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny języczek liściowy (BBCH 39).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Pszenica ozima

Termin stosowania:

Środek stosować od fazy widocznego liścia flagowego (BBCH 37) do końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (poźna faza rozwoju kłosa) (BBCH 45).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

W celu zwiększenia redukcji wysokości łanu pszenicy ozimej w fazie początku wzrostu źdźbła (BBCH 30) można zastosować środek zawierający chlorek chloromekwatu w dawce, odpowiadającej 900 g chlorku chloromekwatu na 1 ha, a następnie w okresie od fazy widocznego liścia flagowego (BBCH 37) do końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (poźna faza rozwoju kłosa) (BBCH 45) środek BAIA P w dawce 0,5 l/ha.

Zastosowanie środka zawierającego chlorek chloromekwatu ww. zakresie jest możliwe tylko w przypadku, jeśli jest ono zgodne z etykietą tego środka.

Środki ostrożności

Środka nie stosować:

  • od okresu kłoszenia się zbóż,
  • na rośliny mokre lub chore, uszkodzone przez szkodniki czy wykazujące niedobór składników pokarmowych,
  • w warunkach suszy,
  • w temperaturze poniżej 10°C,
  • na 4-5 godzin przed spodziewanym deszczem,
  • w ciągu 10 dni od wykonania zabiegu środkiem chwastobójczym lub nawożenia dolistnego,
  • na plantacjach silnie zachwaszczonych, jeżeli nie zastosowano środków chwastobójczych, ponieważ skrócenie źdźbeł może stworzyć lepsze warunki dla rozwoju chwastów,
  • na plantacjach, gdzie rośliny są narażone na stres lub poddane stresowi (np. ze względu na panujące warunki glebowe) ponieważ może to skutkować wtórnym krzewieniem czy niepełnym wykształceniem kłosów lub wytworzeniem zdrobniałego ziarna.

Okres karencji

Okres karencji: nie dotyczy