JADEX-O-720 SL


JADEX-O-720 SL jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie, do stosowania w pszenicy ozimej.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

etykieta

Zawartość substancji czynnej: chlorek chloromekwatu (związek z grupy czwartorzędowych soli amoniowych) - 720 g/l (63,16%)

Działanie

Jadex-O-720 SL skraca i usztywnia źdźbło przez co może zwiększyć odporność na wyleganie. Skrócenie źdźbła nie wpływa ujemnie na wielkość kłosa i wykształcenie ziarna. Intensywność działania środka zależy od terminu zabiegu, fazy rozwojowej rośliny uprawnej, zwartości łanu, stanowiska oraz warunków atmosferycznych.

Zakres stosowania, terminy i dawki

Pszenica ozima

Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do fazy drugiego kolanka znajdującego się, co najmniej 2 cm nad pierwszym kolankiem (BBCH 30- 32).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Środki ostrożności

Środka nie stosować:

  • na glebach ubogich, w warunkach niskiego nawożenia azotowego,
  • w temperaturze powietrza poniżej 10C i powyżej 250C,
  • na 2 godziny przed spodziewanym deszczem lub przymrozkiem,
  • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
  • na rośliny mokre,
  • gdy gleba jest przesuszona,
  • na plantacjach silnie porażonych przez choroby lub zaatakowanych przez szkodniki,
  • na plantacjach z wyraźnymi objawami niedoboru składników pokarmowych,
  • na plantacjach, gdzie rośliny poddane są stresowi, w tym na skutek działania herbicydu,
  • na plantacjach silnie zachwaszczonych, jeżeli nie zastosowano środków chwastobójczych, ponieważ skrócenie źdźbeł może stworzyć lepsze warunki dla rozwoju chwastów.

Okres karencji

Okres karencji: nie dotyczy