TREXTAR 250 EC

Trexstar 250 EC jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu roślin, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Środek do stosowania w celu zapobiegania wyleganiu pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i ozimego oraz pszenżyta ozimego. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych przy użyciu opryskiwaczy polowych.

etykieta

Zawartość substancji czynnej: trineksapak etylu (związek z grupy cykloheksadionów) - 250 g/l (25,3%)

Działanie

Trexstar 250 EC jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu roślin do stosowania w celu zapobiegania wyleganiu pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i ozimego oraz pszenżyta ozimego. Środek pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Nie powoduje redukcji długości korzeni i masy rośliny. Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

Zakres stosowania, terminy i dawki

ZBOŻA OZIME I JARE

Pszenica ozima

Termin stosowania: Środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 29-39).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Pszenżyto ozime

Termin stosowania: Środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 29-39).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Jęczmień ozimy

Termin stosowania: Środek stosować od fazy strzelania w źdźbło do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 30-39).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Jęczmień jary

Termin stosowania: Środek stosować od fazy strzelania w źdźbło do pojawienia się liścia flagowego (widoczny liść flagowy, ale jeszcze nie rozwinięty) (BBCH 30-37).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środki ostrożności

Środka nie stosować:

  • na mokre rośliny,
  • przed spodziewanym deszczem lub mrozem,
  • na rośliny poddane działaniu niekorzystnych czynników środowiska, takich jak np.: nadmierna wilgotność podłoża, mróz, wysoka temperatura, susza, choroby lub szkodniki;
  • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.

Okres karencji

Okres karencji: nie dotyczy