ZAPRAWY NASIENNE

Odpowiednio dobrana zaprawa nasienna zapewnia przebieg kiełkowania i początkowy rozwój roślin w optymalnych warunkach. Jest to niezwykle istotny element ochrony gdyż zarodniki wielu patogenów chorobowórczych znajdują się w glebie i mogą zakażać wschodzące rośliny. Przy wyborze zaprawy należy uwzględnić płodozmian i przedplon.