Certyfikaty

Mamy zasoby i kwalifikacje wystarczające do tego, by oferowanym płodom rolnym zapewnić wysoką jakość i bezpieczeństwo. Potwierdzają to posiadane przez nas certyfikaty.